Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Δάσκαλος

Γενική Περιγραφή: Ο Δάσκαλος έχει ως έργο του τη διδασκαλία των μαθημάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μαθητές ηλικίας από έξι ως δώδεκα ετών και είναι ο καθοδηγητής του παιδιού στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Με την προσωπικότητα, το παράδειγμα και τις γνώσεις του συμβάλλει στην καλλιέργεια του παιδιού, την εξέλιξη και την πρόοδό του μέσα στη κοινωνία. Οι αρμοδιότητες του επαγγέλματος περιλαμβάνουν τις εξής δραστηριότητες:

 • Οργανώνει την ύλη που πρέπει να μεταδώσει στα παιδιά σε διδακτικές ενότητες, ώστε να διδαχθεί ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια του έτους.
 • Προετοιμάζει τη διδασκαλία του και τα απαραίτητα εποπτικά μέσα (εικόνες, χάρτες, διαφάνειες, φιλμ).
 • Εκτελεί τα απαραίτητα πειράματα μαζί με τα παιδιά, όταν το απαιτεί η φύση του μαθήματος, όπως η Φυσική Πειραματική και η Χημεία.
 • Αξιολογεί την επίδοση και την εργασία των μαθητών του.
 • Διορθώνει γραπτά δοκίμια και άλλες εργασίες των μαθητών του.
 • Όταν εφημερεύει, προσέρχεται στο σχολείο πρώτος, αποχωρεί τελευταίος και παρακολουθεί τους μαθητές στα διαλείμματα, βοηθά το διευθυντή του σχολείου στη γραφική εργασία.
 • Συμμετέχει στην οργάνωση των σχολικών εορτών και στις διάφορες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, συνοδεύει τους μαθητές σε επισκέψεις και ημερήσιες εκδρομές.
 • Συγκεντρώνει τους γονείς και κηδεμόνες σε περιοδικά διαστήματα για να ανακοινώσει τις επιδόσεις των παιδιών τους και να συζητήσει μαζί τους διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται στη σχολική ζωή.
 • Φροντίζει να ενημερώνεται γύρω από τις νέες κατευθύνσεις των επιστημών της αγωγής και να εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.
 • Εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε όλη τη διαδικασία της μάθησης, προσπαθεί να παρέχει βοήθεια στους μαθητές σε ατομική βάση.
 • Επισημαίνει προβλήματα και καταστάσεις που εμποδίζουν τη μαθησιακή ικανότητα του παιδιού, όπως οργανικές, ή ψυχικές παθήσεις.
 • Συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και στην καλλιέργεια του χαρακτήρα των μαθητών.
 • Φροντίζει ώστε οι μαθητές του να αναπτύσσουν την κρίση τους και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, τους βοηθά επίσης να αποκτήσουν αυτογνωσία, δημιουργεί ένα κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας μαζί τους.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος Δάσκαλος πρέπει να σπουδάσει στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Δάσκαλος χρειάζεται να διαθέτει:

 • Υπομονή, κατανόηση, φαντασία, ευσυνειδησία
 • Αγάπη για τα παιδιά και κατανόηση για τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις ανάγκες τους
 • Ευρύτερη παιδεία και πολλαπλά ενδιαφέροντα
 • Διοικητικές ικανότητες
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ικανότητα μετάδοσης γνώσεων στους μαθητές, να προκαλεί το σεβασμό, αλλά και την αγάπη στο πρόσωπό του
 • Προσιτότητα και συνεργατικότητα με τους γονείς
 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας
 • Γνώση ξένων γλωσσών
 • Προσβασιμότητα στα νέα τεχνολογικά μέσα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η πληθώρα αποφοίτων Δασκάλων έχει επιπτώσεις στην επαγγελματική τους αποκατάσταση είτε στη δημόσια εκπαίδευση, είτε ως μισθωτών ή φροντιστών στον ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης, ή ακόμα και σε άλλες συναφείς δραστηριότητες. Σήμερα, το γεγονός ότι η χώρα μας υποδέχεται έναν αρκετά μεγάλο αριθμό αλλοδαπών που δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα φαίνεται να δημιουργεί νέες ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης των Δασκάλων. Ο Δάσκαλος μπορεί να φτάσει μέχρι το βαθμό του Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου ή του Συμβούλου. Απασχολείται κυρίως στη δημόσια και ιδιωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε πολλών ειδών εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες, όπως στην παιδαγωγική έρευνα. Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να ιδρύσει δικό του ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ή να ασχοληθεί με ιδιαίτερα μαθήματα.

Οι αμοιβές του Δασκάλου είναι μέτριες αλλά σταθερές.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Δάσκαλος εργάζεται καθημερινά σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου, αλλά οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις δεν τελειώνουν με το σχολικό ωράριο. Περιλαμβάνουν την αναγκαία προετοιμασία του για τη διδασκαλία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των μαθητικών εργασιών, καθώς και την προετοιμασία και συμμετοχή του στις διάφορες σχολικές εκδηλώσεις. Στην περίπτωση που εργάζεται στην επαρχία, μπορεί να χρειαστεί να διδάσκει σε περισσότερες από μία ή και στις έξι τάξεις κάθε ημέρα. Όταν στις σχολικές τάξεις ο αριθμός των μαθητών είναι αυξημένος, το έργο του περιπλέκεται και δεν έχει πάντα τη δυνατότητα να επικοινωνεί σε ατομική βάση με τους μαθητές του, για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματά τους. Το ωράριο εργασίας στα δημόσια δημοτικά σχολεία των μεγάλων πόλεων μπορεί να είναι εναλλασσόμενο, άλλοτε πρωί και άλλοτε απόγευμα, ανάλογα με τις συνθήκες του κτιρίου όπου λειτουργεί το σχολείο. Ο Δάσκαλος παρακολουθεί την όλη λειτουργία του δημοτικού σχολείου και οι σχολικές αργίες και διακοπές θεωρούνται προνόμιο του κλάδου.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που τους εκπροσωπεί είναι η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) και οι τοπικοί Σύλλογοι.

Κατηγορία επαγγέλματος: