Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας

Επίπεδο σπουδών: 
Μεταπτυχιακό AEI
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο - Fax: 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 995232 / 5233 / 5246 / 5244 / 5420 / 5260 ΦΑΞ: 2310 995245
Email: 
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Φιλολογικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Φιλολογίας