Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Γεωπληροφορική

Επίπεδο σπουδών: 
Μεταπτυχιακό AEI
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διεύθυνση: 
Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα
Τηλέφωνο - Fax: 
ΤΗΛ: 210-5294122 & 210-5294124
Email: 
gtpms@aua.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Περιβάλλον - Ενέργεια
Τμήμα: 
Γενικό Τμήμα