Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Συνέντευξη με τον υπεύθυνο MOD Recruitment Coordinator της Mondelez

Η κουλτούρα μια εταιρείας μέσα από το ανθρώπινο δυναμικό της, τον προσανατολισμό της και τις αξίες της εκπέμπει μια συγκεκριμένη εικόνα και έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα. 

Ποια είναι εκείνα τα προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία που αξιολογείτε θετικά σε έναν /μια υποψήφιο/α και τα οποία θα λέγατε ότι αντικατοπτρίζουν την κουλτούρα του οργανισμού σας; Ποιες είναι οι δεξιότητες που αξιολογείτε θετικά σε έναν υποψήφιο; 

Learning agility, mobility, adaptability, innovation and creativity, ethics and values, business acumen, interpersonal savvy, passion, intellectual horsepower. 

Ποιες είναι οι μέθοδοι αξιολόγησης που χρησιμοποιείτε κατά την διαδικασία επιλογής στελεχών και προαγωγών;

Assessment centre (numerical, verbal, case studies, telephone interview, psychometric tests, inductive reasoning, personality questionnaires, interviews). 

Ποιο πλάνο καριέρας ακολουθείτε για τα στελέχη σας? (προαγωγές, εσωτερικές μετακινήσεις κλπ.); 

Rotation and promotion based on succession planning process.

Η αυτογνωσία είναι βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη ενός ατόμου. Για τη βελτίωση των ικανοτήτων μας, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πρώτα από όλα, καλύτερα τον εαυτό μας.   

Στη διαδικασία επιλογής με ποιους τρόπους/διαδικασίες αξιολογείτε το βαθμό αυτογνωσίας ενός υποψηφίου/μιας υποψήφιας;   

With open questions. 

Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αναπτύξει κάποιος/α μεγαλύτερο βαθμό αυτογνωσίας σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο; 
Through coaching and feedback.

Η αυτογνωσία είναι βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη ενός ατόμου. Για τη βελτίωση των ικανοτήτων μας, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πρώτα από όλα, καλύτερα τον εαυτό μας.   

 

Στη διαδικασία επιλογής με ποιους τρόπους/διαδικασίες αξιολογείτε το βαθμό αυτογνωσίας ενός υποψηφίου/μιας υποψήφιας;   

With open questions. 

Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αναπτύξει κάποιος/α μεγαλύτερο βαθμό αυτογνωσίας σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο; 
Through coaching and feedback.

Στις μέρες μας με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας όλο και περισσότεροι άνθρωποι αλλάζουν επαγγελματική κατεύθυνση, κλάδο ή ειδικότητα για να αυξήσουν τις πιθανότητες  επαγγελματικής αποκατάστασης.

Πως αξιολογείτε τους ανθρώπους που κάνουν αίτηση για μια θέση στην εταιρεία σας με διαφορετική επαγγελματική πορεία αλλά με σχετικές ικανότητες και δεξιότητες με την αναφερόμενη θέση;
Positively. We assess them by using case studies and interviews.

Ποια στοιχεία και ποια χαρακτηριστικά όσων αλλάζουν επαγγελματική πορεία πιστεύετε πως μετρούν αρνητικά;
There aren’t negative features that are specifically related with applicants changing professional career, emphasis will be given to general characteristics.   

 

Ποιες θα ήταν οι συμβουλές σας για επιτυχημένη αλλαγή επαγγελματικής κατεύθυνσης;
To be done in the early career stages preferably, and as far as applicants are concerned, they should be self - confident regarding the reasons they aspire to change their careers.

  

Οι νέοι και νέες χωρίς επαγγελματική εμπειρία δυσκολεύονται περισσότερο στις μέρες μας να βρουν εργασία αν και διαθέτουν την απαραίτητη εκπαίδευση.

Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που θα σας έκαναν να προσλάβετε ένα/μια νέο/νεα πτυχιούχο χωρίς επαγγελματική εμπειρία;
The majority of vacancies in Mondelez are entry level positions that do not require prior working experience. For every position there are competencies identified as price of admissions. For example interpersonal savvy, ethics and values etc. Then depending on the role there is another set of competencies, individual contributor or manager of people or leader competencies.

Ποιες είναι οι δεξιότητες / χαρακτηριστικά που μπορούν να μετρήσουν θετικά παράλληλα με τους εκπαιδευτικούς τίτλους;
Learning agility, mobility, adaptability, innovation and creativity, ethics and values, business acumen, interpersonal savvy, passion.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop