Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Συνέντευξη με τον υπεύθυνο HR της ORIAN Information Systems

Η κουλτούρα μια εταιρείας μέσα από το ανθρώπινο δυναμικό της, τον προσανατολισμό της και τις αξίες της εκπέμπει μια συγκεκριμένη εικόνα και έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα.

Ποια είναι εκείνα τα προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία που αξιολογείτε θετικά σε έναν /μια υποψήφιο/α και τα οποία θα λέγατε ότι αντικατοπτρίζουν την κουλτούρα του οργανισμού σας; Ποιες είναι οι δεξιότητες που αξιολογείτε θετικά σε έναν υποψήφιο?

Οι δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που αξιολογούνται θετικά σε έναν υποψήφιο είναι: Κοινωνικότητα , ευκολία επικοινωνίας , υπεθυνότητα , φιλομάθεια

 

Ποιες είναι οι μέθοδοι αξιολόγησης που χρησιμοποιείτε κατά την διαδικασία επιλογής στελεχών και προαγωγών?

Για τη διαδικασία της πρόσληψης πραγματοποιούνται δύο συνεντεύξεις. Η πρώτη πραγματοποιείται από τον Υπεύθυνο του αντίστοιχου τμήματος και η δεύτερη από την Γενική Διεύθυνση. Για τις προαγωγές οι αποφάσεις λαμβάνονται από την Γενική Διεύθυνση με βάση την αποτελεσματικότητα των στελεχών.

Η αυτογνωσία είναι βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη ενός ατόμου. Για τη βελτίωση των ικανοτήτων μας, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πρώτα από όλα, καλύτερα τον εαυτό μας. 

Στη διαδικασία επιλογής με ποιους τρόπους/διαδικασίες αξιολογείτε το βαθμό αυτογνωσίας ενός υποψηφίου/μιας υποψήφιας;

Ο βαθμός αυτογνωσίας αξιολογείται στη διάρκεια της συνέντευξης. 

 

Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αναπτύξει κάποιος/α μεγαλύτερο βαθμό αυτογνωσίας σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο;

Στην κουλτούρα της εταιρείας μας η αυτογνωσία σχετίζεται με την αξιολόγηση . Οι άνθρωποι που εργάζονται εδώ είναι ανοιχτοί στην αξιολόγηση η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν την αυτοκριτική τους, να συνειδητοποιούν

τα αδύνατα σημεία τους και να τα βελτιώνουν.

Στις μέρες μας με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας όλο και περισσότεροι άνθρωποι αλλάζουν επαγγελματική κατεύθυνση, κλάδο ή ειδικότητα για να αυξήσουν τις πιθανότητες  επαγγελματικής αποκατάστασης.

Πως αξιολογείτε τους ανθρώπους που κάνουν αίτηση για μια θέση στην εταιρεία σας με διαφορετική επαγγελματική πορεία αλλά με σχετικές ικανότητες και δεξιότητες με την αναφερόμενη θέση;

Πολύ θετικά καθώς μια τέτοια απόφαση δείχνει πρωτοβουλία και μεγάλη προσαρμοστικότητα στις αλλαγές.

 

Ποια στοιχεία και ποια χαρακτηριστικά όσων αλλάζουν επαγγελματική πορεία πιστεύετε πως μετρούν αρνητικά;

Ανάλογα την προυπηρεσία, υπάρχει πιθανότητα να δυσκολευτεί να ενταχθεί στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας. Ανάλογα με τη θέση που είχε κάποιος μπορεί να δυσκολευθεί να ξεκινήσει από χαμηλά.

 

Ποιες θα ήταν οι συμβουλές σας για ια επιτυχημένη αλλαγή επαγγελματικής κατεύθυνσης;

Η επιτυχής αλλαγή επαγγελματικής κατεύθυνσης προϋποθέτει θετική στάση απέναντι στη νέα γνώση αλλά και αποδοχή της κριτικής ως μέσο εξέλιξης. 

Οι νέοι και νέες χωρίς επαγγελματική εμπειρία δυσκολεύονται περισσότερο στις μέρες μας να βρουν εργασία αν και διαθέτουν την απαραίτητη εκπαίδευση.

Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που θα σας έκαναν να προσλάβετε ένα/μια νέο/νεα πτυχιούχο χωρίς επαγγελματική εμπειρία;

Τα στοιχεία που προσμετρώνται θετικά σε μια πρόσληψη είναι: Ευφυία , διάθεση για μάθηση , κοινωνικότητα

 

Απόλυτη εξειδίκευση ή ευρύ φάσμα γνώσεων; Προς τα πού γέρνει η ζυγαριά σε μια πρόσληψη;

Ανάλογα με τη θέση. Συνήθως απαιτείται ευρύ φάσμα γνώσεων εκτός εάν αναφερόμαστε σε εξειδικευμένες θέσεις εργασίας π.χ. Τεχνικός.

  

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop