Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Συνέντευξη με τον υπεύθυνο HR της KG MEDMARINAS MANAGEMENT

 

Η κουλτούρα μια εταιρείας μέσα από το ανθρώπινο δυναμικό της, τον προσανατολισμό της και τις αξίες της εκπέμπει μια συγκεκριμένη εικόνα και έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα.

Ποια είναι εκείνα τα προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία που αξιολογείτε θετικά σε έναν /μια υποψήφιο/α και τα οποία θα λέγατε ότι αντικατοπτρίζουν την κουλτούρα του oργανισμού σας; Ποιες είναι οι δεξιότητες που αξιολογείτε θετικά σε έναν υποψήφιο;

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία εξετάζουμε θετικά είναι ο επαγγελματισμός τον οποίο επιδεικνύει κατά τη συνάντηση κάποιος, το αίσθημα ευθύνης για επίτευξη αποτελεσμάτων και το κίνητρο για συνεχή βελτίωση. Επίσης βασικό κριτήριο επιλογής ενός υποψηφίου είναι ο προσανατολισμός τον οποίο δείχνει στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Όλα τα παραπάνω είναι στοιχεία τα οποία αντικατοπτρίζουν την κουλτούρα της εταιρείας μας και την αφοσίωση την οποία δείχνουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η διαμονή στις μαρίνες μας θα είναι μια ξεχωριστή και αξέχαστη εμπειρία για τους πελάτες μας. 

 

Πολύ σημαντικά επαγγελματικά στοιχεία και δεξιότητες που αξιολογούμε θετικά είναι η ικανότητα του υποψηφίου να επικοινωνεί αποτελεσματικά (με σαφήνεια και να χρησιμοποίει λογική επιχειρηματολογία), να λειτουργεί oμαδικά και αποτελεσματικά ως μέλος μιας ομάδας και η ικανότητα του να προσαρμόζεται σε αλλαγές. 

Εκτός από όλα τα παραπάνω πολύ σημαντικό ανάλογα πάντα με τη θέση είναι η γνώση του αντικειμένου εργασίας και η τεχνική κατάρτιση του υποψηφίου όπου αυτό απαιτείται. 

 

Ποιες είναι οι μέθοδοι αξιολόγησης που χρησιμοποιείτε κατά την διαδικασία επιλογής στελεχών και προαγωγών;

Η κύρια μέθοδος την οποία χρησιμοποιούμε για τη διαδικασία επιλογής στελεχών είναι η δομημένη συνέντευξη κατά την οποία εξετάζουμε συγκεκριμένες ιδιότητες-δεξιότητες. Επίσης ανάλογα με τη θέση μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο τέστ ή δοκιμασία σχετικό με το αντικείμενο του.

 

Ποιο πλάνο καριέρας ακολουθείτε για τα στελέχη σας; (προαγωγές, εσωτερικές μετακινήσεις κλπ.)

Η επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων υποστηρίζει τους εταιρικούς στόχους και για αυτό εστιάζουμε σε αυτή μέσα από εκπαίδευση και άλλες διαδικασίες. Βάσει των επιχειρηματικών αναγκών χτίζεται το πλάνο καριέρας των στελεχών το οποίο δύναται να συμπεριλαμβάνει εσωτερικές μετακινήσεις, αλλαγή ρόλου, μετακίνηση σε άλλη εταιρεία ή προαγωγή. 

Η αυτογνωσία είναι βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη ενός ατόμου. Για τη βελτίωση των ικανοτήτων μας, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πρώτα από όλα, καλύτερα τον εαυτό μας. 

Στη διαδικασία επιλογής με ποιους τρόπους/διαδικασίες αξιολογείτε το βαθμό αυτογνωσίας ενός υποψηφίου/μιας υποψήφιας;

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αξιολόγησης, ο υποψήφιος θα κληθεί να περιγράψει την εικόνα που έχει ο ίδιος για τον εαυτό του αναφορικά με συγκεκριμένες δεξιότητες/ιδιότητες.

 

Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αναπτύξει κάποιος/α μεγαλύτερο βαθμό αυτογνωσίας σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο;

 Μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης (ετήσιας ή εξαμηνιαίας).

Το καθημερινό feedback του προϊσταμένου του.

Παρακολούθηση εξειδικευμένου σεμιναρίου.

Ερωτηματολογίου ανατροφοδότησης 360, από συναδέλφους, υφισταμένους, συνεργάτες και προϊσταμένους το οποίο

θα αντιπαραβάλλει με τις δικές του απαντήσεις.

Στις μέρες μας με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας όλο και περισσότεροι άνθρωποι αλλάζουν επαγγελματική κατεύθυνση, κλάδο ή ειδικότητα για να αυξήσουν τις πιθανότητες  επαγγελματικής αποκατάστασης.

Πως αξιολογείτε τους ανθρώπους που κάνουν αίτηση για μια θέση στην εταιρεία σας με διαφορετική επαγγελματική πορεία αλλά με σχετικές ικανότητες και δεξιότητες με την αναφερόμενη θέση;

Εφόσον η θέση προϋποθέτει σχετική επαγγελματική εμπειρία και απαιτείται άμεση ανταπόκριση του υποψηφίου στα καθήκοντα του, τότε θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψηφίους που έχουν σχετική επαγγελματική πορεία και θα μπορέσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις χωρίς επιπλέον κόστος εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση όμως οι ικανότητες και οι δεξιότητες ενός υποψηφίου αποτελούν βασικό κριτήριο το οποίο θα πρέπει να πληροί ο υποψήφιος. Τέλος θα αποτελέσει θετικό στοιχείο αν ο υποψήφιος επιδιώκει συνειδητά ή όχι να απασχοληθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο καθώς αυτό διαφοροποιεί το κίνητρο του. 

 

Ποια στοιχεία και ποια χαρακτηριστικά όσων αλλάζουν επαγγελματική πορεία πιστεύετε πως μετρούν αρνητικά;

Το να μην διατηρούν θετική στάση απέναντι στην αλλαγή

Το να μην εξετάζουν τις θετικές πλευρές της αλλαγής αλλά να εστιάζουν στα αρνητικά

Το να μην αναζητούν την επαγγελματική τους ανάπτυξη και να μην βελτιώνουν τα σημεία προς ανάπτυξη που τους

έχουν επισημανθεί στο παρελθόν

 

Ποιες θα ήταν οι συμβουλές σας για ια επιτυχημένη αλλαγή επαγγελματικής κατεύθυνσης;

Να εξετάσει και να αξιολογήσει ο ενδιαφερόμενος τις ικανότητές του, τις δεξιότητες του και τις κλίσεις που έχει.

Να επιδιώξει την ενδυνάμωση σημείων/στοιχείων τα οποία θα του δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Να επιλέξει μια κατεύθυνση στην οποία θα μπορέσει να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις προηγούμενες

εμπειρίες του.

Οι νέοι και νέες χωρίς επαγγελματική εμπειρία δυσκολεύονται περισσότερο στις μέρες μας να βρουν εργασία αν και διαθέτουν την απαραίτητη εκπαίδευση.

Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που θα σας έκαναν να προσλάβετε ένα/μια νέο/νεα πτυχιούχο χωρίς επαγγελματική εμπειρία;

Υψηλή αξιολόγηση σε critical δεξιότητες/ ιδιότητες

Φιλοδοξία και Ενδιαφέρον για επαγγελματική εξέλιξη

Προθυμία και κίνητρο για εργασία

Θετικός σε αλλαγές

Αντικείμενο Σπουδών

 

Ποιες είναι οι δεξιότητες / χαρακτηριστικά που μπορούν να μετρήσουν θετικά παράλληλα με τους εκπαιδευτικούς τίτλους;

Τα σημεία τα οποία έχουμε αναφέρει παραπάνω:

Επαγγελματισμός

Έμφαση στην Εξυπηρέτηση του πελάτη

Κίνητρο για συνεχή βελτίωση

Ομαδικότητα

Αποτελεσματική Επικοινωνία

Προσαρμοστικότητα

 

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop