Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Οι επαγγελματίες της κατηγορίας αυτής ασχολούνται με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε άτομα ή ομάδες ατόμων που επιλέγουν τη χώρα μας για να κάνουν τις διακοπές τους, για εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς λόγους. Πιο συγκεκριμένα, η οργάνωση ταξιδιών, η παροχή υπηρεσιών διαμονής και σίτισης, καθώς και η ξενάγηση στα διάφορα πολιτισμικά και αρχαιολογικά κέντρα αποτελούν βασικές δραστηριότητες των ατόμων που επαγγελματικά εντάσσονται στον τουριστικό κλάδο. Καθώς ο τουρισμός αποτελεί ακόμα τη «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας, οι προοπτικές εύρεσης εργασίας στον τομέα αυτόν κρίνονται ιδιαίτερα ευνοϊκές, αν και στην πλειονότητά τους τα επαγγέλματα αυτά είναι εποχιακά και αφορούν πρωτίστως στη νησιωτική χώρα. Ανάλογα με το επάγγελμα που ασκείται, απαιτείται το αντίστοιχο γνωστικό υπόβαθρο, ενώ η ευχέρεια του λόγου, η ευγένεια, η κοινωνικότητα, η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικά), καθώς και η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη αποτελούν απαραίτητα εφόδια για την ύπαρξη μιας ανταγωνιστικής οντότητας στην αντίστοιχη αγορά εργασίας.


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο ξενοδοχοϋπάλληλος, ο τουριστικός πράκτορας και ο ξεναγός συνιστούν τα πιο γνωστά και χαρακτηριστικά επαγγέλματα της συγκεκριμένης κατηγορίας. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι αμοιβές τους θεωρούνται ικανοποιητικές, γεγονός απόλυτα φυσιολογικό, λόγω της πολύωρης απασχόλησης που απαιτείται, ενώ τα φιλοδωρήματα που δύναται να λάβουν λειτουργούν προσθετικά στα εισοδήματά τους.


Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Μεγάλη υπομονή
 • Ευγένεια, κοινωνικότητα
 • Αξιοπρέπεια και διακριτικότητα
 • Ευαισθησία σε θέματα υγιεινής του χώρου
 • Ευχάριστη εμφάνιση
 • Σωματική αντοχή
 • Ικανότητα αντίληψης χώρου
 • Επιδεξιότητα και ταχύτητα στις κινήσεις
 • Αίσθημα ευθύνης
 • Γνώση μιας ή και περισσότερων ξένων γλωσσών
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Διαλλακτικότητα
 • Μεγάλη άνεση στις δημόσιες σχέσεις
 • Ικανότητα επικοινωνίας και καλής συνεργασίας με τους πελάτες
 • Υπομονετικότητα, εξυπηρετικότητα
 • Ευχέρεια στο λόγο
 • Εντιμότητα, υπευθυνότητα, ευσυνειδησία
 • Προθυμία και αγάπη για την καθαριότητα και την τάξη
 • Ικανότητα υπολογισμού
 • Γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διεκπεραίωση εργασιών γραφείου