Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

"Δι.Χη.Ν.Ε.Τ." - Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Επίπεδο σπουδών: 
Μεταπτυχιακό AEI
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Διεύθυνση: 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου
Τηλέφωνο - Fax: 
Tηλ. 210-772 1034
Email: 
tmimasec@chemeng.ntua.gr
Ειδικότητα: 
Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Τμήμα: 
Σχολή Χημικών Μηχανικών