Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η χάραξη στρατηγικών, καθώς και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη διαδικασιών που αφορούν στη γνωστοποίηση, προβολή και προώθηση ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή ακόμα και μιας εκδήλωσης συνιστούν βασικές επαγγελματικές δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής. Η διεύρυνση των αγορών και η ανάπτυξη των επικοινωνιακών μέσων έχουν διαμορφώσει ευνοϊκές συνθήκες για την εύρεση εργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά στον τομέα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Η κατανόηση των ανθρώπινων αναγκών και η προσπάθεια ικανοποίησής τους αποτελούν τη βάση, πάνω στην οποία στηρίζεται ολόκληρο το οικοδόμημα της επιστήμης του Marketing και των Δημοσίων Σχέσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο υψηλός δείκτης συναισθηματικής νοημοσύνης και ευφυΐας (αυτοπεποίθηση, πειθώ, ενσυναίσθηση, πνεύμα συνεργασίας κ.ά.) σε συνδυασμό με την ύπαρξη πρωτότυπης, αλλά και αναλυτικής σκέψης που αποσκοπούν κυρίως στην αποτελεσματική προώθηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, η κοινωνικότητα και οι επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά για τη χάραξη επαγγελματικής καριέρας στο χώρο του marketing και της διαφήμισης.


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο διαφημιστής, ο ειδικός marketing, ο υπεύθυνος επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων είναι ορισμένα χαρακτηριστικά επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες δύναται να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, με τις αμοιβές τους να ποικίλλουν ανάλογα με τη θέση που κατέχουν στην ιεραρχική βαθμίδα της εταιρείας ή την αναγνωρισιμότητα που απολαμβάνουν.


Απαιτούμενες Δεξιότητες 

  • Δημιουργικότητα, φαντασία και πρωτοτυπία σκέψης
  • Σχεδιαστική ικανότητα
  • Αισθητική αντίληψη και ικανότητα σωστής χρήσης του γραπτού και προφορικού λόγου
  • Κοινωνική δεξιότητα
  • Ικανότητα παρουσίασης
  • Δεξιότητες αντοχής στην πίεση και καλής οργάνωσης του χρόνου
  • Βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας