Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πρόκειται για επαγγελματική κατηγορία με μεγάλο εύρος στην αγορά εργασίας. Στόχος των ατόμων που εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι η πώληση των προϊόντων που παράγονται στα πλαίσια μιας επιχειρηματικής δράσης αλλά και η παροχή υπηρεσιών και η εξυπηρέτηση πελατών. Ένας πωλητής, ανεξάρτητα από τη μέθοδο πωλήσεων που χρησιμοποιείται, θα πρέπει να έχει άριστη γνώση των χαρακτηριστικών στοιχείων του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προωθεί, καθώς και εκείνων που παράγουν οι ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, να μπορεί να πείθει τους υποψήφιους αγοραστές τονίζοντας τα πλεονεκτήματά του και γενικότερα να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση, προκειμένου να ικανοποιεί αποτελεσματικά τον εκάστοτε πελάτη, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές του. Στο τομέα της εξυπηρέτησης πελατών η ευγένεια, η κατανόηση και η διάθεση ικανοποίησης των αναγκών των άλλων αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά των ατόμων που θέλουν να απασχοληθούν σε αντίστοιχα επαγγέλματα. Προς την κατεύθυνση αυτή, η απόκτηση κυρίως συναισθηματικών ικανοτήτων (η ευχέρεια στην επικοινωνία, η πειθώ, η διαπραγματευτική ικανότητα και η ενσυναίσθηση) αποτελούν βασικά εφόδια για τη χάραξη μιας επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας στο συγκεκριμένο χώρο .


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Εξωτερικός πωλητήςτηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατώνaccount managerασφαλιστής και, γενικότερα, κάθε θέση εργασίας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την προώθηση κάποιου προϊόντος, υπηρεσίας ή εξυπηρέτησης πελατών.


Απαιτούμενες Δεξιότητες

 

 • Εργατικότητα, προθυμία, εγκαρδιότητα
 • Κοινωνική δεξιότητα
 • Υπομονή και επιμονή
 • Ικανότητα επικοινωνίας
 • Δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση
 • Επαγωγική, αναλυτική σκέψη και κριτική ικανότητα
 • Ευελιξία και ικανότητα πειθούς
 • Διαπραγματευτική ικανότητα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Ευχέρεια και άνεση στην επικοινωνία με τους ανθρώπους
 • Ευγένεια και ικανότητα πειθούς
 • Διαπραγματευτική ικανότητα, πειστικότητα στο λόγο, επιχειρηματολογία και ετοιμολογία
 • Βαθιά γνώση των προϊόντων/υπηρεσιών που προωθεί, των ανταγωνιστικών προϊόντων που κυκλοφορούν, καθώς και της κατάστασης και τάσης της αγοράς
 • Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (κυρίως της αγγλικής) και υπολογιστική ικανότητα