Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία χαρακτηρίζεται από την πρόθεση και το έντονο ενδιαφέρον των ατόμων για σύσταση και λειτουργία δικής τους επιχειρηματικής μονάδας. Η αυτονομία και η προσδοκία επίτευξης υψηλών κερδών αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση μίας επιχειρηματικής ιδέας. Μάλιστα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, η τάση για ανάληψη πρωτοβουλιών επιχειρηματικής φύσεως στην Ελλάδα βαίνει ελαφρώς αυξανόμενη, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον υψηλό δείκτη ανεργίας που εμφανίζει η χώρα μας, καθώς και στις δυσμενείς συνθήκες απασχόλησης που κυριαρχούν σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να διακρίνεται από καινοτομική σκέψη και συμπεριφορά, διαίσθηση, ικανότητα ανάληψης και διαχείρισης κινδύνων που απορρέουν από τη δραστηριοποίησή του σε ένα περιβάλλον ανταγωνισμού και αβεβαιότητας, καθώς και από το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο, το οποίο, πέραν του εξειδικευμένου επιστημονικού πεδίου στο οποίο εντάσσεται η παραγωγική μονάδα (π.χ. κατασκευαστικός κλάδος, ιατρικός κλάδος κ.ά.), θα πρέπει να είναι συναφές με τη διοίκηση επιχειρήσεων και τη γενικότερη επιστήμη των οικονομικών.


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν εντάσσονται κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα. Κάθε άτομο που διαθέτει επιχειρηματικό πνεύμα και πρόσβαση σε χρηματικούς πόρους δύναται να αναπτύξει το δικό του εργασιακό χώρο (γραφείο ή εταιρεία), δρώντας ως ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας.


Απαιτούμενες Δεξιότητες 

 • Οργανωτικές ικανότητες και διοικητικά προσόντα
 • Ικανότητα επικοινωνίας
 • Ικανότητα ενεργοποίησης και ενθάρρυνσης του προσωπικού για υψηλότερες αποδόσεις
 • Συναισθηματική σταθερότητα και ψυχραιμία
 • Ικανότητα προγραμματισμού, διορατικότητα, διαλλακτικότητα και ευελιξία
 • Ικανότητα διαπραγμάτευσης
 • Ετοιμότητα, δυναμισμός, συνέπεια
 • Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις
 • Ικανότητα αξιοποίησης ευκαιριών
 • Διορατικότητα
 • Φαντασία
 • Ικανότητα λήψης ρίσκου