Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο

Κάποια στιγμή όλοι, ή σχεδόν όλοι, έχουμε γίνει μάρτυρες μιας, μεγάλης ή μικρής, σύγκρουσης στον χώρο εργασίας μας. Μερικές μάλιστα φορές, η έντασή της ήταν δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με την αιτία. Ποιος είναι ο λόγος που συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα, τι σημαίνουν για μια επιχείρηση και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν;

Οι συγκρούσεις σε μεγάλο βαθμό σχετίζονται με προβλήματα εξουσίας και επικοινωνίας. Μερικές από τις κυριότερες αιτίες είναι οι διαφορετικές απόψεις σε εργασιακά ζητήματα, οι διαφορές στην προσωπικότητα των εργαζομένων, οι ανισότητες στις εργασιακές σχέσεις, τα συστήματα αμοιβών, τα ασαφή όρια εξουσίας και ευθυνών, καθώς και οι διαφορετικοί στόχοι και αξίες των εργαζομένων. Συνήθως οφείλονται και στο έκδηλο αίσθημα της αδικίας και της ανασφάλειας, τα οποία είναι εντονότερα στις μέρες μας.

Κυρίαρχα συναισθήματα στις συγκρούσεις είναι ο θυμός, ο φόβος και η απροθυμία να επιλυθεί το ζήτημα που αποτελεί την αιτία της σύγκρουσης. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας κατάστασης είναι σίγουρα αρνητικό για τη λειτουργία της επιχείρησης, φτάνοντας –ανάλογα με την περίπτωση– μέχρι το σημείο να αποβεί ακόμα και καταστροφική, όταν οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να ελέγξουν τα συναισθήματά τους. Θα πρέπει να σημειωθεί πως στον βαθμό που υπάρχουν αντικρουόμενοι στόχοι και συμφέροντα και, γενικότερα, µια έντονα ανταγωνιστική σχέση, τότε οι συγκρούσεις θα είναι συχνό φαινόμενο.

Όταν κάποιος αντιμετωπίζει μια κατάσταση που ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση, η αντίδρασή του είναι είτε να συγκρουστεί, εφόσον υπάρχουν στοιχεία ότι θα βγει κερδισμένος από αυτήν, είτε να την αποφύγει εφόσον οι ενδείξεις δεν είναι υπέρ του. Συνήθως θεωρείται κοινωνικά επιθυμητό να αποφεύγεται η σύγκρουση. Ωστόσο, οι αιτίες παραμένουν, η ένταση κλιμακώνεται μέχρι το επόμενο και μεγαλύτερο ξέσπασμα. Η αντιμετώπιση της σύγκρουσης διαλεκτικά είναι πάντοτε η δυσκολότερη επιλογή, αλλά αν προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τη δυναμική της και να την αντιμετωπίσουμε εποικοδομητικά, ενδέχεται να μας δώσει την ευκαιρία να δούμε την πραγματικότητα από μια άλλη οπτική. Ας μην ξεχνάμε ότι οι σύγχρονες θεωρίες αποδέχονται τις συγκρούσεις ως φορείς αλλαγής και εξέλιξης.

Η σύγκρουση είναι μια κατάσταση, που απαιτεί δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων και μπορεί να ξεπεραστεί μέσω της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της γνώσης του εαυτού. Η επικοινωνιακή συμπεριφορά βασίζεται εν μέρει σε ορισμένες ικανότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω μάθησης και για αυτόν το λόγο μπορούν να αξιολογηθούν αλλά και να βελτιωθούν, μέσα από μια συνειδητή προσπάθεια. Θεμελιώδες στοιχείο της επικοινωνίας θεωρείται η εκτίμηση προς τον εαυτό και προς τον άλλο. Στις συγκρούσεις, οι οποίες αναδύονται σε περιβάλλοντα όπου κυριαρχεί η διαφορετικότητα και η αλλαγή, έχει μεγαλύτερη σημασία ο τρόπος που αντιμετωπίζονται από το περιεχόμενό τους. Προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να αναπτύχθούν κάποιες δεξιότητες όπως η προσαρμογή στις αλλαγές, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η ενσυναίσθηση, η κατανόηση της διαφορετικότητας των άλλων και η σημασία της συνεργασίας με τους άλλους. Παράλληλα, για να επικοινωνεί αποτελεσματικά µια ομάδα εργαζομένων χρειάζεται να καθοδηγείται και µε τον κατάλληλο τρόπο από τον ηγέτη και η επιχείρηση να προωθεί την αντίστοιχη κουλτούρα, η οποία ευνοεί την ανοιχτή επικοινωνία, τη σαφήνεια των ρόλων και τη συνεργασία.


Βίκυ Ξηρού
Ψυχολόγος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
e-mentoring, ementoring


 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop