Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Εργασιακή εξουθένωση

Το άρθρο αυτό είναι το δεύτερο της σειράς, στην οποία εξετάζεται το φαινόμενο της εργασιακής εξουθένωσης. Στο προηγούμενο παρουσιάστηκαν το στρες και οι επιπτώσεις του άγχους. Εδώ θα αναφερθούμε στους παράγοντες που συνθέτουν το φαινόμενο της εργασιακής εξουθένωσης, ένας εκ των οποίων είναι η έλλειψη ικανοποίησης του ατόμου από την εργασία του.

Επαγγελματική ικανοποίηση

Η επαγγελματική ικανοποίηση είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας για τη ζωή του καθενός μας, αφού συνδέεται με την ευρύτερη έννοια της ευτυχίας και επηρεάζει σημαντικά πολλές λειτουργίες της καθημερινότητάς μας. Η επαγγελματική ικανοποίηση είναι μία πολυδιάστατη έννοια. Σχετίζεται με την εκπλήρωση των εργασιακών αξιών αλλά και με τις στάσεις και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την επαγγελματική μας ζωή. Η επαγγελματική ικανοποίηση είναι αποτέλεσμα παραγόντων που επικρατούν στο χώρο της εργασίας και σχετίζονται είτε με το περιεχόμενο είτε με το πλαίσιό της, δηλαδή τις εργασιακές συνθήκες, το μισθό, το ωράριο κ.τ.λ.

Οι παράγοντες της εργασιακής εξουθένωσης

Ο όρος εργασιακή εξουθένωση εισήχθη το 1974 από τον Freudenberger για να περιγράψει συμπτώματα κόπωσης που εμφάνιζαν άτομα τα οποία εργάζονταν στο χώρο της ψυχικής υγείας. Το σύνδρομο της εργασιακής εξουθένωσης μπορεί να θεωρηθεί ως μορφή παρατεταμένου επαγγελματικού άγχους που ξεπερνά τα όρια αντοχής του ατόμου ή τις δυνατότητές του να το διαχειριστεί. Tα συμπτώματα του συνδρόμου περιλαμβάνουν σωματική και ψυχική εξάντληση του εργαζομένου, ο οποίος χάνει το ενδιαφέρον και τα θετικά συναισθήματα που είχε για τους παραλήπτες των υπηρεσιών του, παύει να είναι ικανοποιημένος από την εργασία και την απόδοσή του και αναπτύσσει αρνητική εικόνα για τον εαυτό του.

Η εργασιακή εξουθένωση μπορεί να αναλυθεί στα παρακάτω στοιχεία:

1. συναισθηματική εξάντληση, η οποία εκδηλώνεται ως αίσθηση έλλειψης ενέργειας και ψυχικής κόπωσης του εργαζομένου

2. αποπροσωποίηση, η οποία εκδηλώνεται με τη σύναψη απρόσωπων σχέσεων και με την απομάκρυνση του ατόμου από τους ανθρώπους τους οποίους εξυπηρετεί

3. έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων, η οποία εκδηλώνεται με την παραίτηση του ατόμου από την προσπάθεια παραγωγής έργου και τη μείωση της εργασιακής του απόδοσης.

Δρ. Χαρά Τσέκου
Ψυχολόγος


e-mentoring, ementoring

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop