Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Συναισθηματική νοημοσύνη και εργασία

Την τελευταία δεκαετία επιστήμονες από όλο τον κόσμο έχουν επισημάνει τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην επίτευξη προσωπικών και συλλογικών στόχων. Η μαθησιακή γνώση και εξειδίκευση, αλλά και γενικότερα η ακαδημαϊκή ευφυΐα, το IQ όπως είναι ευρύτερα γνωστό, έχουν αποδειχθεί ότι δεν αρκούν και δεν αποτελούν, πλέον, την απόλυτη εγγύηση για την εξέλιξη του ατόμου. Μια άλλη σημαντική παράμετρος παίζει καταλυτικό ρόλο και αυτή είναι η συναισθηματική νοημοσύνη.

Η συναισθηματική νοημοσύνη, σύμφωνα με τον Goleman, καθορίζει τον βαθμό στον οποίο ένα άτομο προσαρμόζεται εύκολα στο περιβάλλον, κατανοεί τα συναισθήματα και τα κίνητρα των άλλων, μπορεί να ελέγχει τα δικά του συναισθήματα και να εργάζεται κάτω από πίεση, δεν τα παρατάει όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες, μπορεί να συνεργάζεται με άλλους, να εμπνέει και να ηγείται, έχει ισχυρά κίνητρα, κάνει σωστή ιεράρχηση στόχων και αναγκών, είναι ευσυνείδητο, γνωρίζει να διαχειρίζεται τις διαφωνίες, είναι αισιόδοξο, ικανό στην επικοινωνία και έχει ικανότητα πειθούς.

Όλοι σε κάποιο βαθμό συνδέουν ή συγχέουν τη διανοητική με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη όμως είναι 2 φορές πιο σημαντική από τις γνωστικές ικανότητες για τους επιτυχημένους επαγγελματίες σε κάθε επίπεδο. Στις πωλήσεις: Μελέτη 44 εταιριών δείχνει ότι πωλητές με υψηλή Σ.Ν. παράγουν διπλάσιο εισόδημα από τον μέσο πωλητή. Στους Προγραμματιστές: Οι προγραμματιστές που βρίσκονται στο κορυφαίο 10% της επάρκειας της Σ.Ν., μπορούν να αναπτύξουν αποτελεσματικό software 3 φορές πιο γρήγορα από όσους έχουν χαμηλή Σ.Ν. Σε ηγετικές θέσεις: Μελέτη σε 15 εταιρίες παγκοσμίως αποδίδει 85-90% της επιτυχίας σε ηγετικές θέσεις στη Σ.Ν.

Ωστόσο, οι μελέτες του γκρουπ Hay (Leading Company Group 2007) αποκάλυψαν ότι σε περισσότερους από το 50% των εργαζομένων λείπει το κίνητρο για να συνεχίσουν να μαθαίνουν και να βελτιώνονται. Οι 4 στους 10 δεν μπορούν να εργαστούν σε συνεργασία με άλλους, ενώ το 70% των πρωτοβουλιών για αλλαγές αποτυγχάνει εξαιτίας ανθρώπινων σχέσεων, όπως έλλειψη ομαδικότητας, αδυναμία να χειριστούν την αλλαγή, απροθυμία να πάρουν πρωτοβουλία κ.λπ. Πρωταρχικός παράγοντας αποτυχίας υψηλών στελεχών είναι η έλλειψη αυτοελέγχου (έλεγχος παρορμητισμού).

Η αρμονική συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων μιας επιχείρησης είναι το κλειδί για την ομαλή ροή εργασίας και την επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητας. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ο παράγοντας που συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση δίνοντας βάση στα συναισθήματα και τις ανάγκες των εργαζομένων. Η νοημοσύνη της καρδιάς ενδυναμώνει πολύ περισσότερο τις ιδιότητες που μας κάνουν πιο ολοκληρωμένους και, κατά συνέπεια, πιο αποτελεσματικούς στις διάφορες εκφάνσεις της ζωής.

Βίκυ Ξηρού
Ψυχολόγος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού


 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop