Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Εργασιακό άγχος

Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες και πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Κι αυτό γιατί οι απαιτήσεις σήμερα είναι περισσότερες από ποτέ. Σχεδόν ένας στους τρεις ευρωπαίους εργαζομένους, δηλαδή περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι, αναφέρει ότι πάσχει από εργασιακό άγχος. Το άγχος μπορεί να πλήξει τους πάντες: υπαλλήλους, εργοδότες, διευθυντές, προϊσταμένους, ελεύθερους επαγγελματίες και εκπαιδευομένους.

Το εργασιακό άγχος αποτελεί έναν από τους κυριότερους εργασιακούς βλαπτικούς για την υγεία παράγοντες και συνδέεται τόσο με τα προβλήματα της ανεργίας όσο και με την έκθεση σε φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς κινδύνους. Μια σχετική έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέδειξε ότι το 90% των ερωτηθέντων θεωρούσε ότι στη χώρα του το άγχος είναι η κύρια αιτία των ασθενειών, μαζί με την εξάντληση και την καταπίεση.


Τι είναι το εργασιακό άγχος;

Το εργασιακό άγχος είναι η αντίδραση (σωματική και συναισθηματική), που παρουσιάζει κάποιος, όταν υφίσταται πιέσεις στο χώρο εργασίας του για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πολλοί παρακινούνται από τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις απαιτήσεις της εργασίας τους, οι οποίες αποτελούν σημαντικό στοιχείο της υγιούς και παραγωγικής εργασίας. Ωστόσο, όταν η πίεση φτάνει σε υπερβολικά επίπεδα και διαρκεί για πολύ χρόνο, τότε διαπιστώνεται η ύπαρξη μιας απειλής για την ευημερία ή τα συμφέροντα του προσώπου, το οποίο βιώνει συναισθήματα όπως φόβο, θυμό ή άγχος.

Ενδείξεις και συνέπειες του εργασιακού άγχους

Ως ενδείξεις εργασιακού άγχους μπορεί αποτελέσουν προβλήματα στις σχέσεις με τους συναδέλφους, εκνευρισμός, αναποφασιστικότητα και μειωμένη απόδοση. Επίσης, οι αγχωμένοι εργαζόμενοι υιοθετούν ανθυγιεινές συνήθειες, όπως πολύ κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, χρήση φαρμάκων και καταχρήσεις.

Το άγχος είναι επιβλαβές όχι μόνο για τους υπαλλήλους, αλλά και για τις ίδιες τις εταιρείες. Στις ενδείξεις ότι μια επιχείρηση έχει πρόβλημα από αυτή την άποψη περιλαμβάνονται ο υψηλός ρυθμός αλλαγής του προσωπικού, οι πολλές απουσίες, η μειωμένη εργασιακή απόδοση, η μικρή τήρηση των προθεσμιών και τα παράπονα των πελατών. Σε επίπεδο επιχείρησης το εργασιακό άγχος διαφαίνεται από την επιδείνωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Η καταστροφή του κλίματος και του ηθικού στο χώρο εργασίας σχετίζονται συχνά με τις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων και επηρεάζουν άμεσα την ικανοποίηση και την ευεξία των εργαζομένων. Το εργασιακό άγχος έχει επίσης αντίκτυπο στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και στην εικόνα της εταιρείας. Γι’ αυτό και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σε κάθε είδους επιχείρηση έχει καταστεί αναγκαία η εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη του άγχους.

Βίκυ Ξηρού

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop