Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η κατηγορία αυτή αναφέρεται σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα που ως βασικό αντικείμενο έχει  τη διδασκαλία και τη μετάδοση γνώσεων που αφορούν στα διάφορα επιστημονικά πεδία (μαθηματικά, φυσικήοικονομικάκοινωνική ανθρωπολογία και πολλά άλλα), καθώς και στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και οδήγησης. Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς έχει δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα για τους καθηγητές ξένων γλωσσών, όσον αφορά στις προοπτικές εύρεσης εργασίας. Ωστόσο, το ίδιο δεν ισχύει για τους υπόλοιπους επαγγελματίες του χώρου, κυρίως για τους καθηγητές που εργάζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ του αριθμού των πτυχιούχων και των κενών εργασιακών θέσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης. Πέραν της άριστης γνώσης του επιστημονικού πεδίου που διδάσκει, ένας καθηγητής/δάσκαλος θα πρέπει να διακρίνεται από επικοινωνιακές δεξιότητες, πνεύμα συνεργασίας, διδακτικές ικανότητες, μεταδοτικότητα, αμεροληψία, υπομονή, αλλά και ήθος, ιδίως στην περίπτωση επαφής του με παιδιά νηπιακής ηλικίας, όπου η διαπαιδαγώγησή τους αποτελεί το σπουδαιότερο κομμάτι της εργασίας του.


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο δάσκαλος, ο νηπιαγωγός, ο καθηγητής αγγλικών, ο καθηγητής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο δάσκαλος οδήγησης αποτελούν χαρακτηριστικά επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας.


Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Αγάπη για το διάβασμα
 • Δημιουργική σκέψη και ανοιχτό μυαλό
 • Αγάπη για τους νέους και το εκπαιδευτικό έργο
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Υπομονή, σταθερότητα, επιμονή
 • Διαπροσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες
 • Διδακτικές, ηγετικές, και οργανωτικές ικανότητες
 • Ευγένεια, ικανότητα επικοινωνίας
 • Πρωτοβουλία πνεύμα συνεργασίας
 • Αντικειμενικότητα και αμεροληψία
 • Αίσθημα δικαιοσύνης
 • Γλωσσική ικανότητα
 • Ικανότητα μετάδοσης γνώσεων
 • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα
 • Ενδιαφέρον για τις νέες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης και της κοινωνίας
 • Κριτική σκέψη, υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Ήθος και ισχυρή προσωπικότητα
 • Ευγένεια
 • Διδακτική, συγγραφική και οργανωτική ικανότητα
 • Παιδαγωγικές γνώσεις