Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η φιλανθρωπία και ο εθελοντισμός συνιστούν δύο φαινόμενα που το περιεχόμενό και το πεδίο δράστης τους διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που προτάσσει κάθε φορά μία σύγχρονη κοινωνική δομή. Ουσιαστικά, αποτελούν δράσεις που δεν έχουν όρια, καθώς αποσκοπούν πρωτίστως στην παροχή βοήθειας σε οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού, αλλά και στην έγκυρη ενημέρωση για θέματα που άπτονται της πρόληψης ασθενειών, της προστασίας του περιβάλλοντος κ.ά. Στην κατηγορία αυτή δεν εντάσσονται συγκεκριμένοι επαγγελματίες, αλλά κάθε άτομο, το οποίο χαρακτηρίζεται από ανιδιοτέλεια, κοινωνική συνείδηση, ευαισθησία, αλτρουισμό, σχετική εκπαίδευση (απαιτείται σε κάποιες εξειδικευμένες δράσεις) και έχει τη δυνατότητα να αφιερώσει χρόνο για την παροχή προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο. Βέβαια, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, όπου το άγχος για επιβίωση κυριαρχεί, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μιας τεχνοκρατούμενης κοινωνίας έχει περιορίσει την έκταση των εθελοντικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, οι οποίες συνιστούν σημαντικό δείκτη του πολιτισμού που διαθέτει μία χώρα.


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Η συγκεκριμένη κατηγορία δεν περιλαμβάνει επαγγέλματα, αλλά δραστηριότητες που δεν παρέχουν οικονομικές ανταμοιβές, όπως συμμετοχή στα συσσίτια της Εκκλησίας, παροχή ιατρικής βοήθειας σε τριτοκοσμικές χώρες, συμμετοχή σε αναδασώσεις κ.ά.

 

Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Αγάπη για τον συνάνθρωπο
 • Γνώση των κοινωνικών προβλημάτων και ζητημάτων
 • Ευαισθησία
 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης
 • Αίσθημα αλληλεγγύης και κοινωνικής συμμετοχής
 • Ήθος, ευσέβεια και υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης
 • Εγκράτεια, φιλευσπλαχνία
 • Φιλανθρωπία και ταπεινότητα
 • Υπομονή και επιμονή
 • Υψηλό αίσθημα προσφοράς και πρωτοβουλίας