Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η χρηματοδότηση των σπουδών αποτελεί πρωταρχικής σημασίας παράγοντα για τις σπουδές, επειδή καθορίζει τόσο την επιλογή του πανεπιστημιακού ιδρύματος, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, όσο και την ίδια τη δυνατότητα να σπουδάσει κανείς.
Αναγνωρίζοντας τη μέγιστη σημασία του παράγοντα αυτού, έχουμε διαμορφώσει μια ιδιαίτερη ενότητα αφιερωμένη στους τρόπους χρηματοδότησης των σπουδών σας.

Πολλοί είναι οι φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, που παρέχουν υποτροφίες για σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Εδώ τους έχουμε χωρίσει ανά αντικείμενο και επίπεδο σπουδών, ώστε να μπορείτε άμεσα και εύκολα να βρείτε αυτούς που σας ενδιαφέρουν.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop