Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες σε κάποιον επαγγελματικό τομέα, για να βελτιώσετε τη θέση σας στην αγορά εργασίας, εδώ θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες, οργανωμένες ανά τομέα, ώστε να εντοπίσετε εύκολα και άμεσα την εκπαιδευτική διαδικασία και το αντικείμενο που σας ενδιαφέρει.

Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις 

Οι Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις είναι εργαλεία κατάρτισης ή επανεκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αντικειμένων. Παρέχουν στον κάτοχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πιστοποιούν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ελεγχθεί σε θεωρητικό ή/και πρακτικό επίπεδο, και αφορούν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά εργασίας.

Επαγγελματική Κατάρτιση

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δίνουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, αναβαθμίζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, αλλά βοηθούν και τους ανέργους στο να ειδικευθούν σε διάφορες ειδικότητες, με στόχο την ανεύρεση εργασίας.  

Συνέδρια ανά Ειδικότητα

Τα συνέδρια είναι η καλύτερη ευκαιρία για να ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και αλλαγές στον επαγγελματικό σας τομέα, αλλά και μια επιπλέον δυνατότητα για νέες επαγγελματικές γνωριμίες

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop