Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Δεν υπάρχουν κοινά κριτήρια και προϋποθέσεις που να ισχύουν για όλα τα Πανεπιστήμια και τα προγράμματα ΜΒΑ. Ωστόσο, όσον αφορά τα βρετανικά πανεπιστήμια, σε γενικές γραμμές απαιτούνται τα ακόλουθα:

Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό πτυχίου/διπλώματος πάνω από 6,5-7,00/10, ενώ θα πρέπει το αντικείμενο να είναι σχετικό με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Επίσης ζητείται αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας και πτυχίου/διπλώματος (αν δεν υπάρχει την περίοδο υποβολής των δικαιολογητικών, αποστέλλεται αργότερα).

 

Βιογραφικό. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία σας μέχρι την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών. Αν δεν υπάρχει συνεχής επαγγελματική δραστηριότητα, καλό είναι να αναφερθούν οι δραστηριόητες που έγιναν τις περιόδους χωρίς εργασία.
 

 

GMAT – Πολλά προγράμματα MBA θέτουν ως προϋπόθεση την επιτυχία στο Graduate Management Admission Test, γνωστό και ως GMAT. Το GMAT περιλαμβάνει τρία μέρη, τα οποία αξιολογούν τις γλωσσικές, μαθηματικές και αναλυτικές ικανότητες του υποψηφίου. Ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι το 540 με άριστα το 800 και τα περισσότερα πανεπιστήμια ζητούν τουλάχιστουν ένα σκορ στις 600 μονάδες.
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, για την εισαγωγή στο κάποιο ίδρυμα αλλά και για να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρείται επαρκές το Cambridge Certificate of Proficiency in English. Πέρα από αυτό, υπάρχει και το IELTS (International English Language Testing System). Περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις του IELTS μπορεί να ζητήσει ο ενδιαφερόμενος από το Βρετανικό Συμβούλιο ή να βρει στην ιστοσελίδα http://www.ielts.org. Άλλα αποδεικτικά γλωσσομάθειας είναι τα CPE, GCSE in English και TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Περισσότερες πληροφορίες για το TΟEFL στο Γραφείο Διασύνδεσης ή στην ιστοσελίδα http://www.toefl.org. Το IELTS περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με έναν εξεταστή, ενώ το TOEFL μόνο με υπολογιστή.

 

Συστατικές επιστολές από δύο ή τρεις καθηγητές, οι οποίες θα αναφέρονται στην ακαδημαϊκή πληρότητα του υποψηφίου. Ενδέχεται να ζητηθεί να σταλούν απευθείας στο Πανεπιστήμιο από τους καθηγητές. Μερικά πανεπιστήμια δέχονται συστατικές επιστολές και από εργοδότες,ειδικά όταν απαιτείται ο υποψήφιος να έχει επαγγελματική εμπειρία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop