Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η πρόβλεψη, η ανάλυση και η επεξήγηση των διαφόρων φυσικών φαινομένων που κατά καιρούς λαμβάνουν χώρα συνιστούν –στην πλειονότητα των περιπτώσεων– το βασικότερο αντικείμενο εργασίας για τους επαγγελματίες αυτής της κατηγορίας. Η επιστημονική τους δραστηριότητα έγκειται τόσο στη διεξαγωγή έρευνας όσο και στην πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων/πορισμάτων που απορρέουν από αυτήν. Η ανάγκη για παρατηρήσεις και μετρήσεις έχουν ως αποτέλεσμα την παραμονή τους σε ερευνητικά εργαστήρια, αλλά και την εργασία τους σε ανοικτούς εξωτερικούς χώρους. Η άριστη γνώση της μηχανικής και των μαθηματικών αποτελούν τη βάση για την ερμηνεία των φυσικών φαινομένων. Επιπλέον, η επιμονή, η παρατηρητικότητα, η ερευνητική διάθεση, η αναλυτική ικανότητα, η δεξιότητα στο χειρισμό διαφόρων οργάνων μέτρησης, καθώς και η ικανότητα αντίληψης και παραγωγής πρωτότυπων ιδεών αποτελούν απαραίτητα εφόδια για έναν ολοκληρωμένο επαγγελματία του επιστημονικού κλάδου της φυσικής.


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο φυσικός, ο μετεωρολόγος, ο αστρονόμος και ο γεωφυσικός αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα επαγγελμάτων αυτής της κατηγορίας. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα άτομα που επιλέγουν τις ειδικεύσεις που ανήκουν σε αυτό το κλάδο μπορούν να ακολουθήσουν και το επάγγελμα του καθηγητή.


Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Θετική και συνεπής συμπεριφορά
 • Λογική και κριτική σκέψη
 • Επινοητικότητα, φαντασία
 • Οξύτητα αντίληψης και πνεύματος
 • Μαθηματική ικανότητα, ικανότητα παραγωγής ιδεών, ευστροφία
 • Πρωτοτυπία σκέψης, ικανότητα απομνημόνευσης και ικανότητα για εργασίες γραφείου
 • Δεξιότητα στην επίλυση προβλημάτων, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Ευρύτητα πνεύματος και σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων
 • Ακρίβεια, προσεκτικότητα, συνέπεια
 • Παρατηρητικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, δεξιοτεχνία και σταθερότητα στις κινήσεις των χεριών
 • Υπομονή και κριτική σκέψη
 • Υπολογιστική ικανότητα στα μικρομεγέθη
 • Μαθηματική και μηχανική ικανότητα
 • Γνώση μιας ξένης γλώσσας
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ