Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ένα ερευνητικό πρόγραμμα δύναται να οδηγήσει σε μία καινούργια ιδέα ή ένα νέο προϊόν, αποτέλεσμα που συνιστά την έννοια της εφεύρεσης. Σε κάθε επιστημονικό τομέα διεξάγονται ερευνητικές δραστηριότητες, με κύριο σκοπό είτε την εξήγηση ενός φαινομένου, είτε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Οι ερευνητές εκτελούν το μεγαλύτερο και πιο ουσιαστικό κομμάτι της εργασίας τους σε ειδικά διαμορφωμένα ερευνητικά εργαστήρια. Η υπομονή, η επιμονή, η ικανότητα αναλυτικής σκέψης, η διάθεση για έρευνα, η εφευρετικότητα, καθώς και η άριστη γνώση της αντίστοιχης επιστήμης συνιστούν απαραίτητα εφόδια για μια επαγγελματική καταξίωση στον τομέα της ερευνητικής αναζήτησης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης μιας ερευνητικής δραστηριότητας ποικίλει και μπορεί να κυμαίνεται από λίγες βδομάδες έως και πολλά χρόνια, ανάλογα με το αντικείμενο της έρευνας και τους επιδιωκόμενους στόχους της.


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο φυσικός, ο βιολόγος, ο τεχνολόγος πετρελαίου και ο αστροφυσικός συνιστούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα επαγγελμάτων αυτής της κατηγορίας. Το επίπεδο αμοιβής ενός ερευνητή εξαρτάται, μεταξύ άλλων, και από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται η έρευνα.

 

Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Αγάπη για το διάβασμα
 • Δημιουργική σκέψη και ανοιχτό μυαλό
 • Ερευνητική διάθεση
 • Αφοσίωση στην αναζήτηση της αλήθειας
 • Αντικειμενικότητα
 • Θετική και συνεπής συμπεριφορά
 • Λογική και κριτική σκέψη
 • Επινοητικότητα, φαντασία
 • Οξύτητα αντίληψης και πνεύματος
 • Μαθηματική ικανότητα, ικανότητα παραγωγής ιδεών, ευστροφία
 • Πρωτοτυπία σκέψης, ικανότητα απομνημόνευσης και ικανότητα για εργασίες γραφείου
 • Δεξιότητα στην επίλυση προβλημάτων και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Παρατηρητικότητα
 • Επιμονή και υπομονή κατά τη διάρκεια της έρευνας αλλά και  αγάπη για την έρευνα
 • Γνώση μεθοδολογίας έρευνας και ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων

Σχετικά επαγγέλματα