Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Εκπαίδευση και Καινοτομία στον 21ο αιώνα Ανοίγοντας τους ορίζοντες στην αγορά εργασίας

Υπό την αιγίδα: Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Διοργάνωση: Economist

Συνδιοργάνωση: British Council, Microsoft

Χρόνος: 28 Φεβρουαρίου 2013

Τόπος: Αθήνα

Η παρακολούθηση του συνεδρίου μόνο με πρόσκληση.