Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αγροτικής Ανάπτυξης Επιταχύνοντας την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα

Διοργάνωση: Economist

Υπό την αιγίδα: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης

Σε συνεργασία: Kingdom of the Netherlands

Χρόνος: 7 Φεβρουαρίου 2013

Τόπος: Hyatt Regency Hotel, Θεσσαλονίκη

Oργάνωση: Hazlis & Rivas

Πληροφορίες

Tηλ.: 210 94 08 750

Fax: 210 94 08 753

Email: info@hazliseconomist.com

Για συμμετοχές: registrations@hazliseconomist.com

Θέματα τύπου: press@hazliseconomist.com