Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

11ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο

Υπό την αιγίδα: Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία / Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας

Διοργάνωση: The Mastermind Group

Χρόνος: 17-19 Μαΐου 2013

Τόπος: Πάτρα – Ρίο (Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)

Πληροφορίες:

Διεύθυνση: Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι

Τηλ.: 210 6827405

Φαξ: 210 6827409

Email: mbriki@tmg.gr

Web site: www.tmg.gr

Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits).