Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Επενδύοντας στην Εκπαίδευση: Κλειδί για την Ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας στις Η.Π.Α.

Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. έχει αναφερθεί πολλές φορές στο γεγονός πως η Αμερική μπορεί να κερδίσει στο μέλλον μόνο αν εστιάσει στους τομείς της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και των κατασκευών. Η πρόκληση της δημιουργίας μιας πράσινης οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού και αυτό, με τη σειρά του, εξαρτάται από το κατά πόσο η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να επενδύσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία φαίνεται πως οι ΗΠΑ έχουν καταλάβει την ανάγκη μικρής κλίμακας επενδύσεων στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας που θα εξασφαλίσουν μια βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτός είναι και ο λόγος που η καινοτομία παίζει σημαντικό ρόλο καθώς εξασφαλίζει δουλειές και νέες θέσεις εργασίας που θα ανοίξουν στην Αμερική. Αυτός είναι και ο λόγος που χρειάζονται ταχύτερες μεταφορές, ταχύτερο διαδίκτυο ώστε να εξασφαλιστεί η γρήγορη και οικονομικότερη ροή των προϊόντων της αμερικάνικης βιομηχανίας.

Στο ίδιο πλαίσιο οι Η.Π.Α. έχουν κατανοήσει τη σημασία που έχει η επένδυση στην εκπαίδευση ώστε να εξασφαλιστεί πως κάθε παιδί θα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μια ευκαιρία στο μέλλον και να μπορέσει να ανταγωνιστεί μέσα στο νέο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στις αρχές του 21ου αιώνα. Η πράσινη οικονομία και η ανάγκη μιας βιώσιμης ανάπτυξης που τονίζονται από εκθέσεις διεθνών οργανισμών και στα πλαίσια διακρατικών συναντήσεων απαιτούν και την ενίσχυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα εστιάζουν σε αυτούς τους τομείς. Την ανάγκη αυτή φαίνεται πως έχει υιοθετήσει το Υπουργείο Παιδείας των Η.Π.Α αλλά και μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.

Το μέλλον της εκπαίδευσης συνδέεται στενά με τη νέα μορφή της οικονομίας που στηρίζεται στην καινοτομία, στην βιωσιμότητα και στον σεβασμό στους φυσικούς πόρους. Πρόκειται για μια πραγματικότητα που δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε. Αντίθετα θα πρέπει να μας οδηγήσει από τώρα σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις στους τομείς της εκπαίδευσης -αρχίζοντας από μικρές βαθμίδες- ώστε να διαμορφωθεί η αντίστοιχη κουλτούρα και οι κατάλληλες δεξιότητες που θα βοηθήσουν τους υποψηφίους στην καριέρα τους.


Παναγιώτης Χαρίτος



 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop