Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Γεωγράφος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο γεωγράφος μελετά ό,τι βρίσκεται στη γη, το έδαφος, τη θάλασσα, τον αέρα, τα φυτά, τα ζώα αλλά και τους ανθρώπους. Ερευνά τις διαδικασίες που διενεργούνται στον πλανήτη και εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί παρέμβει και να τις επηρεάσει δηλαδή θέματα που σχετίζονται γενικά με την ανάλυση και τη διαχείριση του χώρου. Ενδεικτικά αναφέρονται: χαρτογραφικές μελέτες -ανάπτυξη, διαχείριση και εφαρμογή γεωγραφικών βάσεων δεδομένων -μελέτες αστικής, περιφερειακής και αγροτικής ανάλυσης και ανάπτυξης - χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες -τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες- περιβαλλοντικές, δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές μελέτες -μελέτες διαθεσιμότητας και διαχείρισης φυσικών πόρων -μελέτες τουριστικής ανάλυσης και ανάπτυξης -μελέτες χωροθέτησης επιχειρήσεων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, τεχνολογικών πάρκων, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας και κοινωνικής υποδομής (σχολεία, νοσοκομεία, πάρκα, κατοικίες) -μελέτες σκοπιμότητας και επιχειρηματικά σχέδια –έρευνες αγοράς -διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, διεθνών σχέσεων.
Η διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση αφορά στη συστηματική παρουσίαση όλου του φάσματος της γνώσης που παρέχει καθώς και των θεμάτων με τα οποία ασχολείται η σύγχρονη Γεωγραφία. Τέλος, η έρευνα στη Γεωγραφία καλύπτει το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την αλληλεπίδραση ανθρώπου και χώρου μέσα στο χρόνο – από τα τεχνικά και τεχνολογικά ζητήματα της ηλεκτρονικής ανάλυσης του χώρου μέχρι τα φιλοσοφικά ζητήματα των αξιακών συστημάτων που προσδιορίζουν τον τρόπο αντίληψης και χρήσης του.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε εργαστήριο, γραφείο ή στην ύπαιθρο. Μετακινείται αρκετά συχνά με σκοπό να μελετήσει το χώρο, τις συνθήκες, την κουλτούρα και τη νοοτροπία διαφορετικών θρησκευμάτων, πολιτικών, εθνικών ομάδων ή μειονοτήτων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι μεθοδικός, παρατηρητικός και να διακρίνεται από τη διάθεση αναζήτησης του νέου. Επίσης, πρέπει να διαθέτει κριτική και συνθετική σκέψη προκειμένου να κατανοεί και να αναμένει τις πολύπλοκες και ποικιλόμορφες ιδιότητες και διαστάσεις του γεωγραφικού χώρου.

Σπουδές:
Σπουδές γεωγράφου μπορούν να γίνουν στο τμήμα Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και στο τμήμα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Τα Τμήματα ανήκουν στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών (πρόσβαση από θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση: α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων). Οι σπουδές διαρκούν οχτώ εξάμηνα και οδηγούν σε τίτλο σπουδών επιπέδου 5.
Το επιστημονικό αντικείμενο στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου συγκροτείται από τρεις ευρύτερες θεματικές ενότητες: (α) φυσικής γεωγραφίας (γεωμορφολογία, ωκεανογραφία, κλιματολογία, υδρολογία, κ.α), (β) ανθρώπινης γεωγραφίας (οικονομική, πολιτική, κοινωνική, ιστορική, και πολιτισμική γεωγραφία), (γ) εφαρμοσμένης γεωγραφίας / προγραμματισμού και διαχείρισης του χώρου (αστική και περιφερειακή ανάπτυξη, τοπική ανάπτυξη, χωροταξία, διαχείριση περιβάλλοντος κ.α), ενώ το τμήμα Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συγκροτείται από τέσσερις ευρύτερες θεματικές ενότητες: α.Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον, β. Ανθρωπογεωγραφία, γ. Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου, δ. Γεωπληροφορική.
Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να κάνουν σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου.
Ειδικότερα λειτουργούν τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Π.Σ.):
Στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου: α. Βιώσιμη Ανάπτυξη, β. Εκπαίδευση και Πολιτισμός, γ. Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή, δ. Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του χώρου και στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική
με κατευθύνσεις: α. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και το Σχεδιασμό του Χώρου, και β. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων Γεωγραφίας κατοχυρώνονται νομοθετικά με το Π.Δ. 147 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ124/ τ.Α, στις 4-6-2002.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Οι γεωγράφοι μπορούν να απασχοληθούν σε υπηρεσίες του δημόσιου. του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα στις θεματικές περιοχές που προαναφέρθηκαν και σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα περιοχών ακόμη. Ενδεικτικά αναφέρονται: Υπουργεία και όλες οι σχετικές υπηρεσίες -Περιφερειακές διοικήσεις και Νομαρχίες -Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι) -Υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών - Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-ΙΕΚ -Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Ερευνητικά Κέντρα -Στρατιωτικές Σχολές -Βιβλιοθήκες, Κέντρα τεκμηρίωσης και Υπηρεσίες Διαχείρισης Δεδομένων -Στατιστικές Υπηρεσίες -Αναπτυξιακές εταιρείες τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα -Δημοτικές Επιχειρήσεις -Ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα -Μελετητικά γραφεία -Μη κυβερνητικές οργανώσεις . Οι γεωγράφοι μπορούν να απασχοληθούν ακόμη σε εργασιακούς χώρους του ιδιωτικού τομέας σε ερευνητικά ιδρύματα που ασχολούνται με τη μελέτη των επιστημών του χώρου και του ανθρώπου σε φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα της ειδικότητάς τους., σε Διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Η πρόσφατη ένταξη των Γεωγράφων στον κλάδο των εκπαιδευτικών (ΠΕ04.05) καθιστά δυνατή τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και την πρόσληψή τους ως μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Επίσης, από την περίοδο 2008-2009 δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στους αποφοίτους των Τμημάτων Γεωγραφίας να κάνουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομισθίων, και εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ04.05 (καθηγητές Φυσικών Επιστημών και ιδιαίτερα Γεωλόγων).