Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ωκεανογράφος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η μελέτη των ωκεανών και των θαλασσών. Ειδικότερα, ερευνά και καταγράφει τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στο θαλάσσιο οικοσύστημα και στα φυσικά του όρια με την ατμόσφαιρα, το βυθό και την ακτή. Ασχολείται με την ανεύρεση αβιοτικών πλουτοπαραγωγικών πηγών (όπως το πετρέλαιο), την κατανομή των υδάτων, τη μέτρηση των κυματισμών, τις παλίρροιες, τη θαλάσσια κυκλοφορία, τα παγόβουνα, τον υδρολογικό κύκλο κ.ά., αλλά και με τις διεργασίες και την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Εξετάζει λεπτομερώς τη μορφοδυναμική των ακτών, τη δομή του υποθαλάσσιου χώρου και, με τη βοήθεια υποθαλάσσιων σεισμογράφων, μπορεί να προβαίνει σε εκτιμήσεις σεισμικών δονήσεων από τα παλιρροϊκά κύματα που προκαλούν. Τέλος, χρησιμοποιεί προηγμένα όργανα και συσκευές, όπως είναι οι βαθυθερμoγράφοι, οι θερμoγράφoι, τα ρευματόμετρα, οι ρευματoγράφοι, οι παλιρροιογράφοι, οι κυματογράφοι, τα αυτογραφικά και τα ηλεκτρονικά ανεμόμετρα, τα φασματοφωτόμετρα, οι χρωματογράφοι, οι δειγματoλήπτες επιφαvειακώv ιζημάτωv και θαλάσσιων οργανισμών, τα μαγνητόμετρα, αλλά και ειδικά εξοπλισμένα ωκεανογραφικά πλοία, βαθυσκάφη, εξέδρες κ.λπ.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο ωκεανογράφος, ανάλογα με τον τομέα των δραστηριοτήτων του, μπορεί να εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός, με ωράριο δημοσίου υπαλλήλου, ή σε εργαστήριο, όταν απασχολείται ως επιστημονικός ερευνητής του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ακολουθώντας ελεύθερο ωράριο με αρκετές υπερωρίες και φόρτο εργασίας. Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον τομέα του, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια, διαλέξεις και έρευνες και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο ωκεανογράφος χρειάζεται να έχει αυξημένη παρατηρητικότητα, να διαθέτει υπομονή, επιμονή, και να λαμβάνει πρωτοβουλίες όταν διεξάγει προγραμματισμένες ωκεανογραφικές έρευνες. Επίσης, πρέπει να αγαπά τη φύση και ιδιαίτερα τη θάλασσα και απαιτείται να έχει φυσική αντοχή, γιατί κάποιες φορές εργάζεται κάτω από δύσκολες κλιματολογικές και φυσικές συνθήκες. Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες προϋποθέτουν πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.

Σπουδές:
Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών είναι το μοναδικό ΑΕΙ στην Ελλάδα, το οποίο προσφέρει προπτυχιακές (B.Sc.) και μεταπτυχιακές (M.Sc. & PhD) σπουδές στην Επιστήμη της Ωκεανογραφίας και όλες της τις κατευθύνσεις (Βιολογική, Γεωλογική, Φυσική, Χημική) καθώς και σπουδές στην Ιχθυολογία και στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες.
Περισσότερες πληροφορορίες για το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα (site) του εδώ: https://www.mar.aegean.gr/
Επίσης περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα (site) του ΣΠΩΘΒΕ εδώ: https://spothve.aegean.gr/
Υπουργικές Αποφάσεις, ΦΕΚ κτλ εδώ: https://spothve.aegean.gr/index.php/epaggelmatikes-prooptikes

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του ωκεανογράφου κατοχυρώνονται νομοθετικά στη χώρα μας. Όταν έχει κάνει σπουδές Φυσικής και Χημείας και εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προβλέπονται από το Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985), το Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188-Α). Το επάγγελμα του Χημικού είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο από το Ν. 3518 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τ. 261/Α στις 13-11-1927. Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Βιολόγου ορίζονται από τον Ν. 716/77, το Π.Δ. 541/78, το Π.Δ. 256/1998 και το Π.Δ. 50 (ΦΕΚ 39/5-3-01). Ο πτυχιούχος Γεωλόγος εγγράφεται στο Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων, ενώ τα επαγγελματικά του δικαιώματα κατοχυρώνονται νομοθετικά με το Π.Δ. 16, στο ΦΕΚ 13 / τ. Α , 14-2-97.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο ωκεανογράφος απασχολείται σε ερευνητικά ιδρύματα, όπως το Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ), το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ), το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου (ΙΧΘΥΚΑ), το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), αλλά και σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Στο δημόσιο τομέα, μπορεί να εργαστεί στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ), στο ΥΠΕΧΩΔΕ, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το υπουργείο Εθνικής ʼμυνας (Υδρογραφική Υπηρεσία). Η στελέχωση με ειδικούς επιστήμονες των διαφόρων υπηρεσιών είναι αναγκαία κυρίως σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, ώστε να προωθηθούν η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, ο έλεγχος της θαλάσσιας ρύπανσης και η σωστή διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου. Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο τη μελέτη, αλλά και την εκμετάλλευση του θαλάσσιου πλούτου, σε γραφεία γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών, σε τεχνικές εταιρείες, στα ΜΜΕ, αλλά και σε εκδοτικούς οίκους, σε θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη του. Μπορεί, επιπλέον, να απασχοληθεί σε (διεθνείς) ερευνητικούς φορείς και οργανισμούς, αλλά και να εργαστεί ως καθηγητής στη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και κατάρτιση, μετά την παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων. Καλές προοπτικές απασχόλησης υπάρχουν στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο των υδατοκαλλιεργειών (παραγωγή, εμπορία, μεταποίηση). ʼλλωστε, η αξιοποίηση ειδικών επιστημόνων σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως λιμενικά έργα, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διαχειριστικών σχεδίων, είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλίζεται η σωστή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κάθε φορά.