Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πολιτικός Επιστήμονας

Γενική Περιγραφή:
Η συστηματική ανάλυση των πολιτικών, πολιτειακών και διεθνών φαινομένων και οι κάθε είδους πολιτικές πλευρές (θεσμοί, διαδικασίες) ενός κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού συστήματος, είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Μελετά και ερευνά τα παραπάνω θέματα σε τρεις βασικές διαστάσεις: της Πολιτικής Ανάλυσης, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και της Διοικητικής Επιστήμης.


Εργασιακές Συνθήκες:
Οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με το αντικείμενο που θα επιλέξει και το χώρο στον οποίο εργάζεται. Τις πιο πολλές φορές εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, με όλα τα θετικά και αρνητικά που συνεπάγονται. Το ωράριο εργασίας του είναι το καθιερωμένο οκτάωρο.

Απαιτούμενες Δεξιότητες:
Η υψηλή νοημοσύνη, η ευρύτατη παιδεία και η ικανότητα για διανοητική εργασία είναι απαραίτητα προσόντα για την επιτυχή εξάσκηση του επαγγέλματος. Θα πρέπει επίσης να ενδιαφέρεται για τα φαινόμενα και τις πλευρές της κοινωνικής, πολιτικής και διεθνούς ζωής και να έχει την ικανότητα να εντοπίζει και να αναλύει τα νέα φαινόμενα και προβλήματα που εμφανίζονται. Μελετά τα προβλήματα και στη συνέχεια εισηγείται σχέδια και προγράμματα παρέμβασης. Αυτό απαιτεί συνθετική ικανότητα, οξύ πολιτικό κριτήριο και υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.


Απαιτούμενη Εκπαίδευση:
Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Θράκης (Κομοτηνή), στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο), στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθήνας, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Κόρινθος) καθώς και στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (κατεύθυνση Πολιτικές Επιστήμες) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι φοιτητές των παραπάνω τμημάτων μπορούν να επιλέξουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις: Πολιτικής Ανάλυσης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και Διοικητικής Επιστήμης. Η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα και οι πτυχιούχοι αυτών των τμημάτων μπορούν να συνεχίσουν με μεταπτυχιακές σπουδές . Σπουδές επίσης μπορούν να γίνουν και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των ελληνικών, για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων, αντίστοιχα. Για τους πτυχιούχους του Πανεπιστημίου Κύπρου μετά την 1/5/2004 απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ.Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Επαγγελματικά δικαιώματα των Πολιτικών Επιστημόνων είναι τα αντίστοιχα του Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον βέβαια εργάζεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και προβλέπονται τόσο από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), όσο και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.


Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί στη δημόσια διοίκηση, στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε γραφεία περιφερειών, εθνικούς ή διεθνείς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με διεθνείς σχέσεις, ως διπλωμάτες (ιδιαίτερα στην κοινοτική διπλωματία), σε φορείς που ασχολούνται με την πολιτική ανάλυση, την πολιτική θεωρία και τις διεθνείς σχέσεις, στα μέσα ενημέρωσης και σε εταιρείες δημοσκόπησης, δημοσίων σχέσεων και εισαγωγών· επίσης ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι προοπτικές τού επαγγέλματος είναι αρνητικές και το ισοζύγιο αγοράς εργασίας είναι γενικά αρνητικό επειδή οι πολιτικοί επιστήμονες ειδικεύονται σε διάφορες κατευθύνσεις που όλες έχουν αναπτυχθεί πλήρως στην αγορά εργασίας.