Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Για ορισμένους ανθρώπους η περιπέτεια σχετίζεται άμεσα με το επάγγελμα που ασκούν και από το οποίο αντλούν εισόδημα, ενώ για κάποιους άλλους συνάδει με δραστηριότητες που αφορούν στα γενικότερα ενδιαφέροντα και στον ελεύθερό τους χρόνο. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται κυρίως επαγγελματίες, οι οποίοι, πέραν των τυπικών θεωρητικών γνώσεων, θα πρέπει να διαθέτουν ενεργητικότητα και σωματική αντοχή, προκειμένου να αντεπεξέρχονται σε ριψοκίνδυνες καταστάσεις, χωρίς να διακατέχονται από αναστολές όσον αφορά στην ανάληψη κάθε μορφής κινδύνου. Για το λόγο αυτό, η ηρεμία, η ψυχραιμία, η ευελιξία και τα πολύ καλά αντανακλαστικά συνιστούν απαραίτητα εφόδια για την ολοκλήρωση των εκάστοτε επαγγελματικών στόχων. Το έντονο στοιχείο της περιπέτειας τα διαφοροποιεί σημαντικά από τα υπόλοιπα της κατηγορίας τους.  


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο επαγγελματίας δύτης, ο πυροσβέστης και ο πιλότος αποτελούν χαρακτηριστικά επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας.


Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Τόλμη, ανδρεία, αυταπάρνηση
 • Ψυχραιμία, δυναμισμός, ταχύτητα αντίδρασης
 • Επιδεξιότητα στο χειρισμό μηχανημάτων
 • Ευσυνειδησία, συνέπεια, επινοητικότητα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα αντίληψης του χώρου
 • Διοικητικές ικανότητες
 • Ψυχική υγεία και κοινωνική ευαισθησία
 • Καλή φυσική κατάσταση και σωματική αντοχή
 • Επιδεξιότητα στην επεξεργασία του σφουγγαριού
 • Υπολογιστική και μηχανική ικανότητα
 • Ιδιαίτερη κλίση στον αυτοδυτισμό.
 • Αγάπη και σεβασμός προς τη θάλασσα
 • Πειθαρχία, αυτοσυγκέντρωση και αυτοέλεγχο, συναισθηματική ισορροπία ωριμότητα και αυτοπεποίθηση
 • Άριστος προσανατολισμός, γρήγορα αντανακλαστικά, καλή όραση
 • Άριστες δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Επιδεξιότητα στη χρήση μηχανικού εξοπλισμού και κυρίως των υποβρύχιων μηχανημάτων
 • Ψυχραιμία και διαλλακτικότητα όταν προκύπτουν προστριβές με τους πολίτες