Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πρόκειται για κατηγορία επαγγελμάτων με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση τα τελευταία χρόνια, λόγω κυρίως της αποκατάστασης την οποία παρέχει σε οικονομικό και επαγγελματικό επίπεδο. Τα άτομα που επιθυμούν να καταταγούν ως μόνιμο προσωπικό στις Ένοπλες Δυνάμεις θα πρέπει να εισαχθούν στις αντίστοιχες στρατιωτικές σχολές, η διάρκεια των οποίων είναι συγκεκριμένη και διαφοροποιείται, βάσει του βαθμού που απονέμεται μετά το πέρας των σπουδών (δύο χρόνια για τους Υπαξιωματικούς και τέσσερα ή έξι χρόνια για τους Αξιωματικούς). Η αυστηρή πειθαρχία, ο σεβασμός προς τα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια, η ανάληψη ευθυνών και ο δυναμισμός συνιστούν τα πιο βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία των στρατιωτικών. Η συχνή εκπαίδευση σε θέματα που άπτονται του χειρισμού, αλλά και της συντήρησης των διαφόρων οπλικών συστημάτων –παλιών και νέων– θεωρείται αναγκαία, προκειμένου να είναι σε θέση να μεταλαμπαδεύσουν την παρεχόμενη γνώση στους απλούς στρατιώτες, αναλαμβάνοντας πολλές φορές το ρόλο της διαχείρισης και της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων στα πλαίσια μιας στρατιωτικής μονάδας. 


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ανάλογα με το σώμα στο οποίο έχει επιλέξει να καταταγεί ο εκάστοτε στρατιωτικός (Ξηρά, Αεροπορία, Ναυτικό) και βάσει της ειδικότητάς του (Όπλα ή Σώματα), προκύπτουν επιμέρους επαγγέλματα. Ο Οπλουργός, ο Διερμηνέας, ο Μηχανικός Αεροσκαφών, ο Διαβιβαστής, ο Φροντιστής, ο Οδοντίατρος, ο Ελεγκτής Αεράμυνας, ο Μετεωρολόγος συνιστούν ορισμένα από τα επαγγέλματα στα οποία δύναται να απασχοληθεί ένας στρατιωτικός.

 

Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Υπευθυνότητα, συνέπεια
 • Εγρήγορση, ετοιμότητα, ψυχραιμία
 • Ψυχοσυναισθηματική σταθερότητα
 • Δυναμισμός, ευστροφία, διαύγεια πνεύματος
 • Αποφασιστικότητα
 • Υπολογιστική ικανότητα και ικανότητα αντίληψης χώρου, χρόνου και αποστάσεων
 • Ταχύτατα αντανακλαστικά
 • Ευσυνειδησία, δυναμισμός, σεβασμός στην ιεραρχία
 • Αυτάρκεια, επινοητικότητα και κατανόηση
 • Καλή υγεία, σωματική αντοχή και φυσική κατάσταση
 • Μηχανική ικανότητα και διοικητικά προσόντα
 • Μεταδοτικότητα, υπομονή