Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία προσελκύει άτομα, τα οποία διαθέτουν γνώση και, κυρίως, ιδιαίτερες ικανότητες όσον αφορά στο σχεδιασμό, στην κατασκευή και στη συντήρηση κτιρίων και έργων υποδομής. Για το λόγο αυτό, η αντίληψη του χώρου, η μεθοδικότητα και η ακρίβεια στις μετρήσεις αποτελούν απαραίτητα εφόδια στην αποτελεσματική άσκηση αυτού του είδους των επαγγελμάτων. Επιπρόσθετα, η επίβλεψη της πορείας μιας κατασκευής απαιτεί από τον εκάστοτε επαγγελματία να εργάζεται στην ύπαιθρο, ώστε να έχει την ευχέρεια συντονισμού των εργασιών και διαχείρισης του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, κάτι που απαιτεί, πέραν των άλλων, και διοικητικές  δεξιότητες.

Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο πολιτικός μηχανικός, ο αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός και ο μηχανικός χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα αυτής της κατηγορίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η άσκηση εργασίας στην πλειονότητα αυτών των επαγγελμάτων απαιτεί άδεια, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων που διενεργούνται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Απαιτούμενες Δεξιότητες

  • Λογική και κριτική σκέψη
  • Επινοητικότητα, και φαντασία
  • Οξύτητα αντίληψης και πνεύματος
  • Μαθηματική ικανότητα, ικανότητα παραγωγής ιδεών, ευστροφία
  • Πρωτοτυπία σκέψης, ικανότητα απομνημόνευσης και ικανότητα για εργασίες γραφείου
  • Δεξιότητα στην επίλυση προβλημάτων, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
  • Παρατηρητικότητα
  • Υπολογιστική ικανότητα, μηχανική ικανότητα, καλαισθησία
  • Ικανότητα αντίληψης χώρου-όγκου και επιδεξιότητα