Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η ύφεση και οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχουν στρέψει το ενδιαφέρον αρκετών ανθρώπων σε επαγγέλματα που συνδέονται στενά με τη φύση, τα ζώα και τα φυτά. Τα επαγγέλματα αυτά μπορούν να αποφέρουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα, ιδίως σε όσους επιδεικνύουν τις απαραίτητες ικανότητες για την αποτελεσματική άσκηση της εργασίας τους στις ιδιαίτερες συνθήκες της υπαίθρου. Η αγάπη για το περιβάλλον και τα ζώα, το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, η συνέπεια και η ευσυνειδησία αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά των επαγγελματιών του χώρου. Παράλληλα, οι γνώσεις που απορρέουν από τις επιστήμες της Χημείας και της Βιολογίας είναι ζωτικής σημασίας, κυρίως στις μέρες μας, όπου οι συνθήκες και η ποιότητα τροφής των ζώων και των προϊόντων που παράγονται από αυτά, καθώς και η συντήρησή τους αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης υγείας. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν δημιουργηθεί ειδικά τμήματα τεχνολογικής, αλλά και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ώστε να παρέχουν άρτια εκπαίδευση στους μελλοντικούς επαγγελματίες.


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο κτηνοτρόφος, ο ιχθυοκαλλιεργητής, ο γεωπόνος και ο μελισσοκόμος αποτελούν ενδεικτικά επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται επαγγέλματα που αφορούν στο περιβάλλον, όπως είναι ο περιβαλλοντολόγος, ο οποίος θα πρέπει να χαρακτηρίζεται –πέραν των άλλων– από παρατηρητικότητα και ικανότητες στην παροχή και προώθηση λύσεων (επικοινωνία, επιρροή κ.ά.) σε περιβαλλοντικά προβλήματα που ανακύπτουν.


Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Αγάπη για τη φύση
 • Υπομονετικότητα, ψυχραιμία, επιδεξιότητα
 • Προσεκτικότητα και καλή κρίση
 • Διοικητικές ικανότητες
 • Πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Υπολογιστική ικανότητα
 • Ικανότητα αντίληψης χώρου
 • Μηχανική ικανότητα
 • Ικανότητα αντίληψης χώρου
 • Παρατηρητικότητα και διορατικότητα
 • Καλή φυσική κατάσταση
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυναμισμός και αμεσότητα
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Συνέπεια, ευσυνειδησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης

Σχετικά επαγγέλματα