Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μηχανικός Λογισμικού

Γενικές πληροφορίες

Αντικείμενο του Μηχανικού Λογισμικού (ΜΛ) είναι να σχεδιάζει, ερευνά και αναπτύσσει και συντηρεί συστήματα λογισμικού, το οποίο είναι σημαντικό για όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας σήμερα, όπου εμπλέκονται οι Η/Υ. Μεταξύ των υποχρεώσεων ενός ΜΛ είναι η έρευνα και η ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων με κωδικοποιημένες γλώσσες· η δημιουργία τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίων δοκιμής για την ανάπτυξη των προγραμμάτων, ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του πελάτη· η διαλειτουργικότητα των υπαρχόντων προϊόντων λογισμικού· η συντήρηση των συστημάτων και η διόρθωση τυχόν σφαλμάτων κτλ.

Ειδικότητες

Ο τομές των ΜΛ γενικά διαιρείται σε δύο κατηγορίες: στους μηχανικούς που ασχολούνται με το λογισμικό εφαρμογής (computer applications software engineers) και στους μηχανικούς που το αναπτύσσουν λογισμικό (computer systems software engineers). Οι πρώτοι αναπτύσσουν προγράμματα με συγκεκριμένο στόχο, χρησιμοποιώντας διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού. Οι δεύτεροι αναπτύσσουν λογισμικό που είναι απαραίτητο για να «τρέχουν» τα συστήματα Η/Υ.

Ορισμένες από τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας ΜΛ είναι: ικανότητα ανάλυσης και προγραμματισμού, επίλυσης προβλημάτων, επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, οργάνωση χρόνου και έργου.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Καθώς η χρήση των Η/Υ είναι ευρύτατη, ο ΜΛ έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων, από τη βιομηχανία παραγωγής προϊόντων μέχρι τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΜΛ τις περισσότερες φορές εργάζεται σε περιβάλλον γραφείου. Ανάλογα όμως με την εργασία που έχει αναλάβει, ενδέχεται να χρειαστεί να πάει σε υπαίθριο χώρο, για να δοκιμάσει το λογισμικό που αναπτύσσει. Το ωράριο είναι συνήθως αυτό της εργασίας γραφείου. Ωστόσο, όταν υπάρχουν προθεσμίες, τότε ο ΜΛ εργάζεται και εκτός ωραρίου. Επιπλέον, συχνά ο ΜΛ καλείται να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που το λογισμικό που σχεδίασε παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα.

Προοπτικές

Ανάλογα με την εμπειρία που έχει αποκτήσει, ο ΜΛ μπορεί να αναλάβει σημαντικά προγράμματα και θέσεις επίβλεψης και ευθύνης. Σε κάθε περίπτωση, η ανέλιξη εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού ή της εταιρείας όπου εργάζεται. Επίσης, έχει τη δυνατότητα, όταν αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία, να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας που θα αναπτύσσει προγράμματα ή θα παρέχει συμβουλές.

Entry-level software engineers will likely spend their time testing and verifying programs in development. With experience, they will be asked to design and develop software on their own. Those who show management abilities may become department supervisors and managers. Some experienced software engineers start their own computer firms.

Χρήσιμες πληροφορίες

Για το δημόσιο, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 347/2003 ως προσόν διορισμού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ (συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ) και πρόσληψης τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής ορίζεται πτυχίο ΤΕΙ

 • Πληροφορικής,
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων,
 • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων,
 • Βιομηχανικής Πληροφορικής,
 • Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,
 • Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
 • Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
 • Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ
 • Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
 • Διαχείρισης Πληροφοριών Σύμφωνα με ΠΔ 345/89 τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Πληροφορικής της ΣΤΕΦ των ΤΕΙ ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες της Πληροφορικής, στους τομείς παροχής υπηρεσιών λογισμικού καθώς και στην παραγωγή προϊόντων λογισμικού (προγραμματισμός και ανάλυση εφαρμογών, προγραμματισμός και ανάλυση συστημάτων).

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του τμήματος Πληροφορικής μπορούν να απασχολούνται στους παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς:

 • Προγραμματιστές Εφαρμογών. Χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού, σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, δοκιμάζουν και εγκαθιστούν προγράμματα ή μέρη προγραμμάτων. Επίσης ασχολούνται με την βελτίωση και στην συντήρηση εφαρμογών.
 • Αναλυτές Εφαρμογών. Αναλύουν ένα πρόβλημα, σχεδιάζουν την κατάλληλη μηχανογραφική λύση εξετάζοντας και την τεχνοοικονομική πλευρά.
 • Προγραμματιστές Συστημάτων. Σχεδιάζουν, κωδικοποιούν και ελέγχουν μέρη λειτουργικών συστημάτων, βοηθητικών, ρουτινών μεταγλωττιστών, συστημάτων διοίκησης, βάσεων δεδομένων κ.α.
 • Αναλυτές Συστημάτων. Αναλύουν, σχεδιάζουν και αναπτύσσουν συστήματα πληροφορικής που αφορούν κύρια το λογισμικό καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών.

Επίσης σύμφωνα με το ίδιο ΠΔ, οι πτυχιούχοι Πληροφορικής μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.

 (πηγή: Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής, Γραφείο Διασύνδεσης ΑΤΕΙ-Θ)

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: