Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Τηλεπικοινωνιών

Γενικές πληροφορίες

Ο Ειδικός Τηλεπικοινωνιών (ΕΤ) ασχολείται με την εγκατάσταση, επιδιόρθωση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Συνεργάζονται με τους πελάτες ώστε να σχεδιάσουν τα συστήματα που θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και τώρα και στο μέλλον, επιβλέπουν την εγκατάσταση των συστημάτων αυτών και είναι υπεύθυνοι για τη συντήρησή τους. Έτσι εμπλέκονται και στην εξυπηρέτηση πελατών, οπότε θα πρέπει να έχουν και επικοινωνιακές ικανότητες. Θα πρέπει, επίσης, να έχουν την ικανότητα να αντέχουν στην πίεση και να είναι αποτελεσματικοί σε καταστάσεις ανάγκης. Επιπλέον, χρειάζεται ομαδικό πνεύμα, καθώς συνεργάζονται με ειδικότητες από άλλα τμήματα.

Ειδικότητες

Ο ΤΕ μπορεί να ειδικευθεί σε διάφορους τομείς, όπως η κινητή τηλεφωνία και τα συστήματα τηλεπικοινωνίας, η ηλεκτρονική επικοινωνία κτλ.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΕΤ μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις τηλεπικοινωνίας, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΤΕ εργάζεται τόσο σε εσωτερικούς χώρους όσο και σε εξωτερικούς, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε περίπτωσης. Επιπλέον, ενδέχεται ορισμένες φορές να εργάζεται εκτός ωραρίου και υπό πίεση, σε περιπτώσεις ανάγκης.

Προοπτικές

Οι έμπειροι στο χώρο των τηλεπικοινωνιών μπορούν να εργαστούν σε θέσεις ευθύνης και να επιβλέπουν την εκτέλεση έργων, όπως η κατασκευή και ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση, για να εξελιχθεί κανείς στο χώρο των τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς για τις νέες εξελίξεις στον τομέα αυτόν.

Χρήσιμες πληροφορίες

Για το δημόσιο, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 347/2003 ως προσόν διορισμού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ (συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ) και πρόσληψης τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής ορίζεται πτυχίο ΤΕΙ

 • Πληροφορικής,
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων,
 • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων,
 • Βιομηχανικής Πληροφορικής,
 • Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,
 • Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
 • Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
 • Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ
 • Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
 • Διαχείρισης Πληροφοριών

 (πηγή: Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής, Γραφείο Διασύνδεσης ΑΤΕΙ-Θ)

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: