Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός στην Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

Γενικές πληροφορίες

Ο Ειδικός στην Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (ΕΑΔΕ) ασχολείται με το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών, εφαρμογών και ιστοσελίδων. Αντικείμενό του είναι οι τεχνικές και γραφιστικές όψεις, ο τρόπος λειτουργίας και παρουσίασης, αλλά και η συντήρηση και ενημέρωσή μιας εφαρμογής, υπηρεσίας ή ιστοσελίδας, ώστε να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις που έχουν εξαρχής τεθεί και να παρέχει την ανάλογη με το είδος της ασφάλεια.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΕΑΔΕ μπορεί να εργαστεί σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τη βιομηχανία μέχρι δημόσιους οργανισμούς, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΕΑΔΕ συνήθως εργάζεται σε περιβάλλον γραφείου με το αντίστοιχο ωράριο, εκτός απ’ όταν χρειάζεται να τηρηθεί κάποια προθεσμία, οπότε ενδέχεται να εργαστεί και περισσότερες ώρες. Επίσης, αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να εργάζεται στο σπίτι.

Προοπτικές

Οι προοπτικές εξέλιξης ενός ΕΑΔΕ εξαρτώνται από τον τομέα και το χώρο όπου εργάζεται. Ένας έμπειρος ΕΑΔΕ είναι δυνατόν να θεωρήσει προτιμότερο να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Χρήσιμες πληροφορίες

Για το δημόσιο, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 347/2003 ως προσόν διορισμού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ (συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ) και πρόσληψης τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής ορίζεται πτυχίο ΤΕΙ

 • Πληροφορικής,
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων,
 • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων,
 • Βιομηχανικής Πληροφορικής,
 • Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,
 • Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
 • Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
 • Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ
 • Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
 • Διαχείρισης Πληροφοριών Σύμφωνα με ΠΔ 345/89 τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Πληροφορικής της ΣΤΕΦ των ΤΕΙ ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες της Πληροφορικής, στους τομείς παροχής υπηρεσιών λογισμικού καθώς και στην παραγωγή προϊόντων λογισμικού (προγραμματισμός και ανάλυση εφαρμογών, προγραμματισμός και ανάλυση συστημάτων).

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του τμήματος Πληροφορικής μπορούν να απασχολούνται στους παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς:

 • Προγραμματιστές Εφαρμογών. Χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού, σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, δοκιμάζουν και εγκαθιστούν προγράμματα ή μέρη προγραμμάτων. Επίσης ασχολούνται με την βελτίωση και στην συντήρηση εφαρμογών.
 • Αναλυτές Εφαρμογών. Αναλύουν ένα πρόβλημα, σχεδιάζουν την κατάλληλη μηχανογραφική λύση εξετάζοντας και την τεχνοοικονομική πλευρά.
 • Προγραμματιστές Συστημάτων. Σχεδιάζουν, κωδικοποιούν και ελέγχουν μέρη λειτουργικών συστημάτων, βοηθητικών, ρουτινών μεταγλωττιστών, συστημάτων διοίκησης, βάσεων δεδομένων κ.α.
 • Αναλυτές Συστημάτων. Αναλύουν, σχεδιάζουν και αναπτύσσουν συστήματα πληροφορικής που αφορούν κύρια το λογισμικό καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών.

Επίσης σύμφωνα με το ίδιο ΠΔ, οι πτυχιούχοι Πληροφορικής μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.

 (πηγή: Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής, Γραφείο Διασύνδεσης ΑΤΕΙ-Θ)

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: