Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Διοικητικός Εκπαίδευσης

Γενικές πληροφορίες

Ο Διοικητικός Εκπαίδευσης (ΔΕ) ασχολείται με το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, την οικονομική διαχείριση, τη διασύνδεση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών με τους κοινωνικούς θεσμούς, καθώς και με την αξιοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΔΕ θα πρέπει να γνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, να γνωρίζει τα παιδαγωγικά μοντέλα και τις θεωρίες μάθησης σε σχέση πάντα με τη Διοικητική επιστήμη, αλλά και να είναι σε θέση να σχεδιάζει το πλαίσιο εφαρμογής αρχών διαχείρισης και εφαρμογής ποιότητας σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΔΕ μπορεί να εργαστεί στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, καθώς και στη μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση (ΙΕΚ, Παν/μια, ΚΕΚ).

Εργασιακές συνθήκες

Οι συνθήκες εργασίας του ΔΕ είναι αυτές της δουλειάς σε γραφείο. Επιπλέον, η υπευθυνότητας της θέσης αυτής ενίοτε συνιστά παράγοντα άγχους, είτε επειδή αφορά παιδιά, είτε επειδή πρέπει να τηρηθούν προθεσμίες σε προγράμματα που εκτελούνται.

Προοπτικές

Ανάλογα με το χώρο όπου εργάζεται ο ΔΕ έχει τις αντίστοιχες προοπτικές εξέλιξης, π.χ. μπορεί να γίνει υπεύθυνος τμήματος.

Χρήσιμες πληροφορίες

Νόμος 1304, για τη διοίκηση στην εκπαίδευση

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: