Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Γενετικός Προγραμματιστής

Γενικές πληροφορίες

Ο Γενετικός Προγραμματιστής (ΓΠ) ασχολείται με τη δημιουργία προγραμμάτων Η/Υ, τα οποία επιλύουν προβλήματα αυτόματα, δηλαδή χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να γνωρίζει ή να συγκεκριμενοποιεί τη μορφή ή τη δομή των επιδιωκόμενων αυτών λύσεων. Τα προγράμματα αυτά αρχίζουν από το τι πρέπει να γίνει και προχωρούν στη εξεύρεση της βέλτιστης λύσης χωρίς την ανθρώπινη επέμβαση. Πρόκειται για τεχνική μάθησης της ίδιας της μηχανής, όπου ο Η/Υ λειτουργεί κατά τρόπο εξελικτικό.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΓΠ μπορεί να εργαστεί σε ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς ή εταιρείες που ασχολούνται με την έρευνα πάνω στους Η/Υ.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΓΠ εργάζεται σε συνθήκες γραφείου ή εργαστηρίου Η/Υ.

Προοπτικές

Οι προοπτικές εξέλιξης ενός ΓΠ εξαρτώνται από τον φορέα όπου εργάζεται κι από την εμπειρία που έχει αποκτήσει. Για παράδειγμα, μπορεί να τεθεί επικεφαλής ομάδας ερευνητών.

Χρήσιμες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κλάδο της γενετικής πληροφορικής: http://www.geneticprogramming.us/

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: