Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

«Πρασινίζοντας» την καριέρα σας

Τελευταία υπάρχει μεγάλος αριθμός επαγγελματιών που αποφασίζουν να δώσουν μία πιο «πράσινη» διάσταση στην καριέρα τους αναζητώντας τρόπους να ανακαλύψουν εκ νέου τον εαυτό τους και να επικεντρωθούν σε περιβαλλοντικά επαγγέλματα. Μια πρόσφατη έρευνα του ICM έδειξε ότι το 40% του εργατικού δυναμικού θα ακολουθούσε μια εντελώς διαφορετική καριέρα, αν μπορούσε να κάνει μία νέα αρχή, ενώ ένας στους πέντε είχε την πρόθεση να αλλάξει καριέρα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο πράσινος τομέας υπέστη το ανάλογο πλήγμα κατά τη διάρκεια της ύφεσης, η οποία για παράδειγμα αντικατοπτρίζεται στον κλάδο των κατασκευών. Οδήγησε όμως και σε πιο καινοτόμες προσεγγίσεις που αφορούν στην εξεύρεση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Η τάση αυτή δημιουργεί και την αύξηση ζήτησης επαγγελμάτων όπως: ηλεκτρολόγων μηχανικών σχεδιασμού και εγκατάστασης, εκτιμητών, επιθεωρητών κ.λπ.

Είναι εύκολο να εντοπίσει κανείς τη μακροπρόθεσμη δυναμική του τομέα του περιβάλλοντος, αλλά πόσο εύκολο είναι να ακολουθήσει μια «πράσινη» καριέρα; Για παράδειγμα, εάν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με τη διαχείριση του άνθρακα, θα πρέπει πιθανότατα να αποκτήσει νέες γνώσεις και δεξιότητες. Αντίθετα, αν επιθυμεί να δώσει μία πράσινη χροιά στο υφιστάμενο επάγγελμά του, π.χ. μάρκετινγκ, θα μπορούσε να επενδύσει σε αυτό αποκτώντας εξειδικευμένες γνώσεις.

Το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Αξιολόγησης (IEMA, http://www.iema.net) προτείνει τα εξής στα άτομα που επιθυμούν μία πράσινη καριέρα:

1. Εκπαίδευση: Ανανέωση των δεξιοτήτων και των προσόντων μέσω μαθημάτων που ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες της αγοράς, είτε μέσω διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως επιμορφωτικών προγραμμάτων.

2. Εφαρμογή των γνώσεων σας. Σε θέματα που αφορούν στην αγορά, τον σχεδιασμό, τη μηχανική, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων κ.λπ.

3. Γνωριμία με τον πράσινο τομέα. Στην προσπάθεια αυτή μπορεί να συμβάλει ο Τύπος (environmentguardian.co.uk) ή σχετικά περιοδικά και ιστοσελίδες.

4. Αναζήτηση τοπικών ευκαιριών εθελοντισμού που αφορούν στο περιβάλλον. Η προσπάθεια αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου βιογραφικού.

5. Επέκταση του δικτύου σας. Αναζήτηση «πράσινων» εκδηλώσεων και ενημέρωση του προφίλ σας στο LinkedIn καθώς οι εργοδότες συχνά αναζητούν μέσω αυτού πληροφορίες όταν λαμβάνουν αιτήσεις εργασίας.

 

(Πηγή: The Guardian)

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop