Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ποια είναι τα πράσινα επαγγέλματα και τι σπουδές πρέπει να ακολουθήσω;

Στην κατηγορία των πράσινων επαγγελμάτων ανήκουν όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ενέργεια ή οποιοδήποτε σχετίζεται με αυτά. Αναφέρονται τα κάτωθι:

Επάγγελμα

Μορφωτικό Επίπεδο

Γεωπόνος φυτικής παραγωγής (κατεύθυνση φυτοπροστασίας & περιβάλλοντος)

ΑΕΙ

Γεωργός (βιολογικής γεωργίας)

ΔΕ

Γεωτεχνολόγος - Περιβαλλοντολόγος

ΤΕΙ

Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος

ΑΕΙ

Ειδικός γεωγραφικών συστημάτων - GIS

ΙΕΚ

Ειδικός δασικής προστασίας (Δασοφύλακας, Φύλακας θήρας, Προσωπικό δασικών εργασιών)

ΙΕΚ

Ελεγκτής/Επιθεωρητής περιβάλλοντος

ΑΕΙ-ΤΕΙ

Έμπορος βιολογικής λαϊκής αγοράς

ΔΕ

Επιμελητής - Ξεναγός εθνικών δρυμών και χώρων αναψυχής

ΙΕΚ

Επόπτης, φύλακας φυσικού περιβάλλοντος

ΔΕ

Κτηνοτρόφος (βιολογικής κτηνοτροφίας)

ΔΕ

Μελισσοκόμος (βιολογικής μελισσοκομίας)

ΔΕ

Μηχανικός περιβάλλοντος

ΑΕΙ

Μηχανικός διαχείρισης ενεργειακών πόρων

ΑΕΙ

Μηχανικός χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης 

ΑΕΙ

Περιβαλλοντολόγος

ΑΕΙ

Πωλητής οικολογικών τροφίμων και άλλων ειδών

ΔΕ

Στέλεχος κέντρων πληροφόρησης και ειδικών φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

ΑΕΙ-ΤΕΙ

Στέλεχος διαχείρισης στερεών αποβλήτων

ΑΕΙ-ΤΕΙ

Στέλεχος εγκατάστασης - λειτουργίας - παρακολούθησης ΧΥΤΑ

ΑΕΙ-ΤΕΙ

Στέλεχος ήπιων μορφών αγροτουρισμού

ΙΕΚ

Στέλεχος οργάνωσης προγραμμάτων ανακύκλωσης και ευαισθητοποίησης κοινού

ΙΕΚ-ΔΕ

Στέλεχος παρακολούθησης εγκαταστάσεων λειτουργίας υγρών αποβλήτων

ΑΕΙ-ΤΕΙ

Τεχνικός αερίων καυσίμων – φυσικού αερίου

ΙΕΚ

Τεχνικός βιολογικής-οικολογικής γεωργίας

ΙΕΚ

Τεχνικός ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος

ΙΕΚ

Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης

ΙΕΚ

Τεχνίτης εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων βιολογικού καθαρισμού

ΙΕΚ-ΔΕ

Τεχνίτης περιβάλλοντος

ΤΕΕ

Τεχνίτης περιβάλλοντος και αγροτουρισμού

ΤΕΕ

Τεχνίτης τροφίμων και εμπορίας γεωργικών προϊόντων

ΤΕΕ

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop