Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

GMAT - Τα μυστικά της επιτυχίας

Μπορεί τον τελευταίο καιρό να ακούμε συχνά γύρω μας πάρα πολλά επιχειρήματα που αφορούν την οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή. Επιχειρήματα που μεταφέρονται μέσω της τηλεόρασης, των μέσων μαζικής επικοινωνίας, ακόμη και μέσω των διαφημιστικών μηνυμάτων. Κάθε επιχείρημα είναι μια προσπάθεια που κάνει κάποιος για να πείσει. Μπορεί ορισμένα επιχειρήματα να στηρίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία άλλα φαίνεται να στηρίζονται στο συναίσθημα.

Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει κανείς να προσέξει και τα επιχειρήματα που συχνά υπάρχουν στις ερωτήσεις του τεστ GMAT. Ο τρόπος διατύπωσης των ερωτήσεων ακολουθεί μια συγκεκριμένη λογική η οποία μπορεί να βοηθήσει τον υποψήφιο στις σωστές απαντήσεις. Επομένως καθώς θα διαβάζετε τα ερωτήματα του GMAT θα είναι καλό να έχει ο υποψήφιος υπόψη τα παρακάτω:

• Κάθε πρόταση στο GMAT εμπεριέχει ορισμένα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν ένα συμπέρασμα.

• Επιπλέον στο GMAT όλα τα στοιχεία θεωρούνται ως πραγματικά. Δεν υπάρχουν δηλαδή στοιχεία παγίδες που στόχο έχουν να ελέγξουν την αλήθεια ή τα γεγονότα.

• Κάθε επιχείρημα και πρόταση στο GMAT είναι σχεδιασμένα ώστε να εμπεριέχουν ένα συγκεκριμένο διφορούμενο σημείο: πρόκειται για ένα νοηματικό κενό μεταξύ των στοιχείων που περιέχονται στο ερώτημα και των πιθανών απαντήσεων που δίνονται στον υποψήφιο. Το κενό αυτό θα πρέπει να γεφυρωθεί από κάποιο συμπέρασμα και το τεστ εξετάζει την ικανότητα και τις δεξιότητες των υποψηφίων να καταλήγουν στα ορθά συμπεράσματα.

• Ένα συμπέρασμα ορίζεται ως  “κάτι που ο συγγραφέας δε δηλώνει ρητά αλλά που θα πρέπει να ισχύει προκειμένου το επιχείρημα του να είναι έγκυρο”.

Το να βρείτε το συμπέρασμα που χρησιμοποιείται είναι πάρα πολύ σημαντικό στο να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η λογική. Οι ερωτήσεις μπορεί να σας ζητούν να αναγνωρίσετε το κεντρικό επιχείρημα, να βρείτε ένα λάθος στο επιχείρημα (δείχνοντας πως το συμπέρασμα δεν είναι λογικό) ή να αναγνωρίσετε ως πιθανά γεγονότα όσα μπορέσουν να δυναμώσουν ή να αδυνατίσουν το επιχείρημα (υποστηρίζοντας ή υπονομεύοντας το συμπέρασμα, αντίστοιχα).

Ίσως είναι χρήσιμο να αναγνωρίζετε τα επιχειρήματα καθώς ακούτε τα επιχειρήματα του υποψηφίου. Για παράδειγμα στην πρόταση: «Η διοίκησή μας θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίες, καθώς οι πολιτικές μας θα περιορίσουν τον φόρο στα εταιρικά κέρδη». Το συμπέρασμα είναι πως η μείωση των εταιρικών φόρων έχει θετικές επιπτώσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Τόσο απλό. Τα επιχειρήματα μπορεί να είναι αρκετά κρυφά στην περίπτωση του GMAT αλλά το συμπέρασμα θα συνδέει τους όρους ενός στοιχείου (σε αυτή την περίπτωση τις περικοπές φόρου)  με τα συμπεράσματα (την αύξηση των θέσεων εργασίας) . Η αναγνώριση αυτών των επιχειρημάτων μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη στην επίτευξη μιας υψηλής βαθμολόγησης. 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop