Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ιστορικό

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» είναι ένα νεοσύστατο αλλά ήδη διακεκριμένο κέντρο.

Σκοπός

Ένας από τους πλέον βασικούς στόχους της έρευνας που διεξάγεται στο Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέμιγκ» είναι ο προσδιορισμός των παθογόνων λειτουργιών διαφόρων γονιδίων στην παθολογία σε επίπεδο του οργανισμού των θηλαστικών.

Προοπτική – Στόχοι

Στόχος είναι η συνέχιση της έρευνας που βασίζεται στο υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού του και την δέσμευση των ερευνητών του για αριστεία σε όλα τα επίπεδα

Διεύθυνση: Αλ.Φλέμιγκ 14-16, Τ.Κ. 16672, Βάρη Αττικής

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 965-6310-31

Fax: 210 965-3934

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.fleming.gr/

(Οι πληροφορίες της ενότητας έχουν αντληθεί τόσο από την ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ όσο και από ορισμένους από τους αναφερόμενους φορείς.)

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop