Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Όραμα:
Όραμα του ΕΚΤ είναι να καταστήσει την επιστημονική γνώση προσβάσιμη από όλους, ώστε να ενισχυθεί η έρευνα, η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα.

Αποστολή:
Αποστολή του ΕΚΤ είναι η διαμόρφωση πρότυπων υποδομών για την ανάπτυξη, οργάνωση και διάθεση περιεχομένου Επιστήμης & Τεχνολογίας (Ε&Τ).

Στόχοι:

 • Ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος υποστηρικτικού για την έρευνα και την τεχνολογία
   
 • Λειτουργία ηλεκτρονικού αποθετηρίου ανοικτής πρόσβασης για ψηφιακό περιεχόμενο Ε&Τ
   
 • Λειτουργία σύγχρονου ψηφιακού κέντρου πληροφόρησης σε τομείς επιστήμης και τεχνολογίας με παροχή εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
   
 • Ανάπτυξη ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου Ε&Τ, με έμφαση στις λειτουργίες συλλογής, ψηφιοποίησης, οργάνωσης και διάθεσης
   
 • Συλλογή και απεικόνιση στοιχείων για την έρευνα και τεχνολογία στην Ελλάδα, καθώς και παροχή υπηρεσιών για την ενίσχυση της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας.

 

Διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης /ΕΙΕ

Βασ. Κωνσταντίνου 48

11635, Αθήνα

 

Τηλέφωνο: 210 7273900-2

Fax: 210 7246824

E-mail: ekt@ekt.gr

Επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας

Διευθυντής Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
Ευάγ.Μπούμπουκας
Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635, Αθήνα
Τηλ. 210 727-3900-3, Fax. 210 724-6824

(Οι πληροφορίες της ενότητας έχουν αντληθεί τόσο από την ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ όσο και από ορισμένους από τους αναφερόμενους φορείς.)

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop