Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR / Ε.Ι.Π. 

Σκοπός

Βασική επιδίωξη για το ΕΙΠ αποτελεί η αξιοποίηση των ευρημάτων της βασικής έρευνας προς την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, εμβολίων νέας γενιάς και αξιόπιστων διαγνωστικών μεθόδων με όλο και μεγαλύτερη ευαισθησία.

Προοπτική – Στόχοι

Δημόσια Υγεία

Η Ανταγωνιστικότητα και Αριστεία στον ερευνητικό χώρο

  • Έρευνα υψηλής απήχησης και ανάπτυξη νέων, μεγάλης κλίμακας τεχνολογιών αιχμής (π.χ. μικροσυστοιχίες DNA, πρωτεομική, σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές για τη δυναμική μελέτη ζωντανών κυττάρων).
  • Συμμετοχή των ερευνητικών ομάδων σε διεθνή δίκτυα για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης.
  • Ενεργός συμμετοχή στο Διεθνές Δίκτυο των Ινστιτούτων Παστέρ για τη δημιουργία ενός Διεθνούς Δικτύου Μικροβιολογικής Επιτήρησης.

Η σύγκλιση των δραστηριοτήτων Δημόσιας Υγείας με την εκάστοτε Εθνική Πολιτική Υγείας

  • Προσφορά υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας υψηλής ποιότητας (Εξειδικευμένη Διάγνωση, Κέντρα Αναφοράς,Εμβόλια)
  • Μεγαλύτερη διασύνδεση της έρευνας με Εφαρμογές στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας.

Η παραγωγικότητα και η οικονομική βιωσιμότητα

  • Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
  • Συνεργασίες με τον παραγωγικό τομέα για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας
  • Διεύρυνση της Παροχής Υπηρεσιών στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας.
Το ΕΙΠ σήμερα είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για την βασική και μεταφραστική έρευνα που διεξάγει στη Λοιμωξιολογία, στην Ανοσολογία και στις Νευροεπιστήμες.

Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί το ΕΙΠ ως προς τα άλλα εθνικά ερευνητικά κέντρα, είναι ότι η έρευνα που διεξάγεται, κυρίως στα λοιμώδη νοσήματα και οι υπηρεσίες στη δημόσια υγεία είναι στενά συνδεδεμένες. Σημαντική είναι επίσης η ενεργή συμμετοχή του στο διεθνές δίκτυο των 32 Ινστιτούτων Παστέρ που σκοπό έχουν τον αγώνα έναντι των μολυσματικών νοσημάτων.

Η έρευνα στα μολυσματικά νοσήματα εστιάζεται σε επιλεγμένα παθογόνα με μεγάλες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο όπως τον ιό της ηπατίτιδας C  (HCV), τα πρωτόζωα Leishmania και Trypanosoma brucei (T. brucei), τα gram-θετικά βακτήρια (εντεροβακτήρια, και non-fermentive βακίλλους), την Neissseria gonorrhoeae, το Helicobacter pylori και τα χλαμύδια.

Το ερευνητικό έργο στην ανοσολογία έχει  ως σκοπό την καλύτερη κατανόηση βασικών μηχανισμών της φυσικής και επίκτητης ανοσίας καθώς και των παθογενειών που αναπτύσσονται μέσω του ανοσολογικού συστήματος. Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες αυτές  έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη ανοσοδιαγνωστικών και θεραπευτικών παραγόντων έναντι του καρκίνου και των αυτοάνοσων νοσημάτων, καθώς και στη δημιουργία διαγονιδιακών ή μεταλλαγμένων ποντικών για την προτυποποίηση  ανθρώπινων ασθενειών

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 127, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα
Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 647-8800

Fax: 210 642-3498

Email: library[at]mail.pasteur.gr

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.pasteur.gr/

(Οι πληροφορίες της ενότητας έχουν αντληθεί τόσο από την ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ όσο και από ορισμένους από τους αναφερόμενους φορείς.)

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop