Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)

Ιστορική διαδρομή και ερευνητική παράδοση 50 χρόνων

Το ΕΚΚΕ ιδρύθηκε  το 1959 υπό την αιγίδα της UNESCO  και αποτελεί το μόνο δημόσιο ερευνητικό κέντρο της χώρας που θεραπεύει κοινωνικές επιστήμες. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του το ΕΚΚΕ έχει δημιουργήσει ερευνητική παράδοση σε πολλά γνωστικά πεδία. Στο χώρο της κοινωνικής γεωγραφίας την παράδοση αυτή θεμελίωσαν στη δεκαετία του 1960 οι μελέτες των γάλλων γεωγράφων και των ελλήνων συνεργατών τους για την αστικοποίηση και τον αγροτικό χώρο. Στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής οι μελέτες για τη φτώχεια και την εισοδηματική ανισότητα ανάγονται στην εποχή του Σάκη Καράγιωργα και της ομάδας του. Στο χώρο της πολιτικής κοινωνιολογίας και της εκλογικής γεωγραφίας, το ΕΚΚΕ υπήρξε πρωτοπόρο έχοντας στο ενεργητικό του σημαντικές έρευνες για την πολιτική συμπεριφορά και την πολιτική κουλτούρα, έρευνες που εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς. Σημαντική υπήρξε, επίσης, η συνεισφορά του Κέντρου στη μελέτη της εγκληματικότητας και της παρέκκλισης. Τέλος, στο χώρο της κοινωνικής ανθρωπολογίας συνεχίζεται η παράδοση που εγκαινίασε ο πρώτος επιστημονικός διευθυντής του, Ιωάννης Περιστιάνη.

Σημερινή παρουσία

 • Οι περισσότεροι τομείς  της 50χρονης επιστημονικής παράδοσης του ΕΚΚΕ υπηρετούνται σήμερα από τρία ινστιτούτα του, που συγκροτήθηκαν το 1995. Οι δραστηριότητες τους προσανατολίζονται προς νέα γνωστικά πεδία και επικαιροποιούνται συνεχώς με βάση εθνικές και διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις .
 • Τα Ινστιτούτα του Κέντρου έχουν σημαντική συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και διεθνή δίκτυα, παράλληλα δε διεξάγουν ανταγωνιστικά και άλλα ερευνητικά προγράμματα στη χώρα.
 • Η δραστηριότητα των Ινστιτούτων αξιολογείται συστηματικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας. Επίκειται η τέταρτη κατα σειρά αξιολόγηση των Ινστιτούτων από την ίδρυσή τους.
 • Η κοινωνική αναγκαιότητα του ΕΚΚΕ στηρίζεται στη συνάφεια του ερευνητικού του έργου με την κατανόηση της οργάνωσης και των μετασχηματισμών της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, όπως επίσης στο ότι η γνώση που παράγει μπορεί να συμβάλει στο σχεδιασμό πολιτικών κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής σε τομείς όπως η απασχόληση, η υγεία, η εκπαίδευση, κ.ά. 

Διεύθυνση: Κρατίνου 9 και Αθηνάς, Τ.Θ. 3236, Τ.Κ. 10552, Αθήνα
Περιφέρεια: Αττική

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www2.ekke.gr/index.php

Ινστιτούτα 

Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας

 Το Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας αποτελεί βασικό φορέα έρευνας στους τομείς της Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας στην Ελλάδα, ο οποίος συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ φορέων και ερευνητών των παραπάνω κλάδων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τη δραστηριότητα του ΙΑΑΚ διέπει, εκτός του επιστημονικού, και το κοινωνικό ενδιαφέρον για τη διεύρυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής συνοχής, προσφέροντας την απαραίτητη επιστημονική θεμελίωση για την ανάπτυξη σχετικών πολιτικών. 


Επιστημονικοί στόχοι του Ινστιτούτου αποτελούν:

 • η μελέτη των κοινωνικών μετασχηματισμών στον αστικό και τον ύπαιθρο χώρο,
 • η ενίσχυση της θεωρητικά τεκμηριωμένης εμπειρικής έρευνας,
 • η ανάπτυξη συγκριτικών ερευνών μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών,
 • η δημιουργία θεματικών βάσεων δεδομένων στα ερευνητικά πεδία του Ινστιτούτου.

Σήμερα η ερευνητική δραστηριότητα των ερευνητών του ΙΑΑΚ καλύπτει τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Κοινωνική Γεωγραφία του Αστικού Χώρου
 • Αγροτική Κοινωνία και Κοινωνικός Αποκλεισμός στον Αγροτικό Χώρο
 • Οικογενειακή Γεωργία, Αγροτική Αναδιάρθρωση και Απασχόληση
 • Οικογένεια και Απασχόληση
 • Έμφυλες σχέσεις και εννοιολογήσεις που διέπουν τις πολιτικές για το φύλο
 • Περιβάλλον και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις
 • Τουρισμός και Κοινωνικές Επιπτώσεις
 • Ταυτότητα και Μνήμη
 • Μετανάστες, Ξενοφοβία, Ρατσισμός 

Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 749-1636

Fax: 210 748-9130

Email: iurs[at]ekke.gr

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www2.ekke.gr/main.php?id=301

Υπαγωγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)

Επιστροφή στη βάση της σελίδας 

 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής

 Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής (ΙΝΚΠΟ) έχει ως κύρια δραστηριότητα τη θεωρητική διερεύνηση, μελέτη και ερμηνεία των διαφόρων πτυχών της κοινωνικής κατάστασης, καθώς και την παρακολούθηση και  αξιολόγηση των τρεχουσών εξελίξεων στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. 


Το Ινστιτούτο, εκτός από τη βασική έρευνα, προωθεί και την εφαρμοσμένη και εμπειρική έρευνα, αναλαμβάνοντας την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από Υπουργεία, Κρατικούς Οργανισμούς, αλλά και Ιδιωτικούς Φορείς, όπως επίσης και από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. Το ερευνητικό προσωπικό του, συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και άλλα ερευνητικά Ινστιτούτα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επιστημονικοί στόχοι του Ινστιτούτου:

 • Ανάπτυξη της θεωρίας της Κοινωνικής Πολιτικής στη χώρα μας και δημιουργία μιας επιστημονικής μεθοδολογίας στην προσέγγιση ζητημάτων κοινωνικής πολιτικής.
 • Εμβάθυνση και επέκταση στους τομείς και στα πεδία έρευνας και ανάλυσης, και παραγωγή γνώσης γύρω από τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και την Κοινωνική Πολιτική στη χώρα μας.
 • Εκπόνηση ερευνών, παραγωγή και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων και πληροφοριών και παροχή υποστηρικτικού υλικού σε εκπαιδευτικούς φορείς και στους υπεύθυνους χάραξης κοινωνικής πολιτικής.
 • Δημιουργία θεματικών βάσεων δεδομένων στα ερευνητικά πεδία του Ινστιτούτου
 • Καθιέρωση συζήτησης και διαλόγου στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής μέσα από την προγραμματισμένη δράση ομάδων εργασίας, την οργάνωση συνεδρίων, διεθνών συναντήσεων κ.α.

Σήμερα η ερευνητική δραστηριότητα των ερευνητών του ΙΝΚΠΟ καλύπτει τους παρακάτω τομείς:

 • Διαστάσεις της κοινωνικής και οικονομικής ανισότητας: εισοδηματικές ανισότητες (φτώχεια), εκπαιδευτικές ανισότητες, παιδική φτώχεια, αποκλεισμός από την αγορά εργασίας, φύλο, διακρίσεις, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ανισότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες φροντίδας και υγείας κ.ά.
 • Πολιτικές κοινωνικής συνοχής: κοινωνική και οικονομική ένταξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, στρατηγικές της ΕΕ στο πλαίσιο της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού, ενεργός ένταξη, δίχτυ προστασίας (ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) κ.ά.
 • Χαρακτηριστικά, προβλήματα και ανάγκες των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού: ΑΜΕΑ, παιδιά με αναπηρία, μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι κα
 • Δημογραφικές Εξελίξεις: Γενικές Τάσεις, Γονιμότητα, Γήρανση, ο θεσμός της οικογένειας,  Δημογραφική και Οικογενειακή πολιτική, Μεταναστευτική πολιτική κ.ά.
 • Αγορά Εργασίας: Διάρθρωση και μορφές απασχόλησης, εργασιακές σχέσεις, ανεργία, πολιτικές για την απασχόληση και την αγορά εργασίας κ.ά.
 • Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα: Χαρακτηριστικά  των φορέων της κοινωνικής οικονομίας  και των δραστηριοτήτων τους, συγκριτικά πλεονεκτήματα, προστιθέμενη αξία, ο ρόλος τους  στην κοινωνική συνοχή, στην τοπική ανάπτυξη και στη βιωσιμότητα της ανάπτυξης κ.ά.

Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 749-1692

Email: inspo[at]ekke.gr

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www2.ekke.gr/main.php?id=302

Υπαγωγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)

Επιστροφή στη βάση της σελίδας

Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας 

Το Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας άρχισε να λειτουργεί το 1995, όταν το ΕΚΚΕ αναδιαρθρώθηκε με βάση το θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα (Ν.1514/ 85) και συμπεριέλαβε τη λειτουργία αυτόνομων Ινστιτούτων και Διευθύνσεων. Η εφαρμογή του νόμου στην πράξη έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση τεσσάρων αξόνων ερευνητικής δραστηριότητας στους οποίους εντάσσονται οι έρευνες του Ινστιτούτου και η ερευνητική στρατηγική του.

 1. Πεδία έρευνας του Ινστιτούτου αποτελούν:
 2. Πολιτικό σύστημα, διοίκηση και θεσμοί
 3. Κοινωνία Πληροφοριών, ΜΜΕ και Πολιτική
 4. Πολιτική κουλτούρα και πολιτική συμπεριφορά

Πολιτικό σύστημα και κοινωνική συνοχή Στο πλαίσιο των τεσσάρων αξόνων της ερευνητικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου Πολιτικής Κοινωνιολογίας εντάσσονται και υλοποιούνται έρευνες και μελέτες με αντικείμενα που εμπίπτουν στις ακόλουθες στοχοθεσίες:

 • Πολιτικοί και Κοινωνικοί Θεσμοί
 • Οργάνωση Συμφερόντων
 • Πολιτικά Κόμματα - Πολιτικό Προσωπικό
 • Σχεδιασμός Κρατικών Πολιτικών – Δημόσια Διοίκηση
 • Κοινωνία των Πληροφοριών, ΜΜΕ και Πολιτική
 • Εκλογική Κοινωνιολογία και Εκλογική Γεωγραφία
 • Πολιτική Κουλτούρα
 • Εθνικισμός - Εθνική Ταυτότητα
 • Κοινωνικός Αποκλεισμός – Κοινωνική Συνοχή
 • Πολιτισμική Ταυτότητα και Διαχείριση Πολιτισμικών Πόρων

Το ερευνητικό προσωπικό και οι επιστήμονες του Ινστιτούτου έχουν αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα στους κλάδους:

 • Πολιτική Κοινωνιολογία - Πολιτική Επιστήμη,
 • Κοινωνιολογία των Θεσμών,
 • Πολιτική και Κοινωνική Ιστορία,
 • Κοινωνιολογία του Εγκλήματος,
 • Επικοινωνία

Στο πλαίσιο των αξόνων της ερευνητικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου Πολιτικής Κοινωνιολογίας εντάσσονται και υλοποιούνται έρευνες και μελέτες με αντικείμενα που εμπίπτουν στα πεδία έρευνας του Ινστιτούτου. Η συμμετοχή του Ινστιτούτου σε ανταγωνιστικά και συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα με κύρια συνέπεια την έμφαση στη στοχοθετημένη και εφαρμοσμένη έρευνα επέφερε τη σύνδεση της ερευνητικής πολιτικής με τα συγκεκριμένα ζητήματα που τίθενται από την εφαρμοζόμενη κρατική πολιτική σε μια σειρά τομείς της ελληνικής κοινωνίας και τους θεσμούς της. Ο προσανατολισμός αυτός του Ινστιτούτου συγκεκριμενοποίησε το γενικό σκοπό του, δηλαδή τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ μεταβαλλόμενων κοινωνικών συνθηκών και αποκρυσταλλωμένων πολιτικών θεσμών και συμπεριφορών, σε δυο βασικές ενότητες μελέτης: τον εκσυγχρονισμό των δομών και θεσμών του κράτους και τα ζητήματα τα οποία τίθενται ως προς τις αξίες και τα περιεχόμενα της (εθνικής) ταυτότητας από τη νέα θέση της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Χάρτη αλλά και από το νέο ρόλο της στην βαλκανική περιφέρεια – ιδιαιτέρως δε ως χώρα υποδοχής προσφύγων και οικονομικών μεταναστών. Και στις δύο αυτές ευρείες ενότητες μελέτης, η δραστηριότητα του Ινστιτούτου έχει ως βασικό προσδιοριστικό στοιχείο της την παραγωγή ενός έργου συναφούς με τις μεταβολές και τους προσανατο¬λισμούς της γενικότερης ερευνη¬τικής πολιτικής της χώρας. Από την άποψη αυτή, η επιλογή των δράσεων, ο σχεδιασμός τους και τα παραγόμενα πορίσματα του ερευνητικού έργου ορίστηκαν και από την εφαρμο¬σιμότητα – χρησιμότητα που θα είχαν για την πολιτική των διαφόρων φορέων του κράτους. 

Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, Τ.Κ. 11527 , Αθήνα
Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 749-1658

Fax: 210 748-9801

Email: inpos[at]ekke.gr

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www2.ekke.gr/main.php?id=303

Υπαγωγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)

(Οι πληροφορίες της ενότητας έχουν αντληθεί τόσο από την ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ όσο και από ορισμένους από τους αναφερόμενους φορείς.)

Επιστροφή στη βάση της σελίδας

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop