Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η πρώτη επαφή του παιδιού με το περιβάλλον του σχολείου μέσω οργανωμένων μαθημάτων γίνεται στο Δημοτικό Σχολείο και αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη να του δώσει τα απαραίτητα εφόδια για τη στοιχειώδη εκπαίδευση και την κοινωνική του ανάπτυξη και ένταξη είναι ο δάσκαλος. Με αυτά ως δεδομένα, γίνεται αντιληπτό πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει ο δάσκαλος στη μετέπειτα μορφωτική κυρίως αλλά και κοινωνική εξέλιξη του μικρού παιδιού (6-12 ετών). Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν υπάρχει εξειδίκευση ως προς το γνωστικό αντικείμενο για το δάσκαλο, καθώς διδάσκει ανάγνωση και γραφή, βασικές έννοιες μαθηματικών, γεωγραφίας, φυσικού κόσμου, ιστορίας και θρησκείας. Παράλληλα, φροντίζει οι μαθητές του να έχουν ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης, ελέγχει την επίδοσή τους και ευθύνεται για την τακτική φοίτηση, την πειθαρχία και την πρόοδό τους. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ενημερώνει τους γονείς των μαθητών, οργανώνει ποικίλες σχολικές δραστηριότητες (θεατρικές παραστάσεις κ.λπ.) και αρκετές φορές του ανατίθεται η επιμέλεια της καλής εμφάνισης του σχολείου σε δημόσιες εκδηλώσεις (παρελάσεις κ.λπ.).


Συνθήκες Εργασίας:
Ο χώρος εργασίας του είναι το σχολείο, όπου αναλαμβάνει κατά κανόνα μία από τις έξι συνολικά τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, έχοντας καθημερινή παρουσία επί 5 ή 6 ώρες. Σε μικρά ή απομακρυσμένα χωριά, όμως, παρατηρείται το φαινόμενο να εργάζεται σε περισσότερες από μία τάξεις (μονοθέσια, διθέσια κ.λπ.), λόγω έλλειψης μαθητών. Η εργασία του ωστόσο δεν ολοκληρώνεται στο σχολείο, αλλά συνεχίζεται στο σπίτι του, όπου προετοιμάζει τα μαθήματα της επομένης ημέρας και ελέγχει τα γραπτά των μαθητών του. Στα αρνητικά του επαγγέλματος καταγράφεται και το ότι διορίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε περιοχές που βρίσκονται μακριά σε σχέση με τον τόπο κατοικίας, ενώ στα θετικά η μεγάλης διάρκειας διακοπές του (Χριστούγγενα - Πάσχα - καλοκαίρι) καθώς και η μείωση των διδακτικών του ωρών, όσο ανέρχεται ιεραρχικά.


Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη για τα παιδιά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτόν που θα ακολουθήσει το επάγγελμα του δασκάλου. Πρέπει επίσης να είναι άρτια καταρτισμένος, έχοντας παιδαγωγικές αντιλήψεις που συμβαδίζουν με την εξέλιξη της κοινωνίας στον 21ο αιώνα, όπως και την ικανότητα να μεταδίδει τις γνώσεις του απλά και κατανοητά στους μικρούς μαθητές του. Επειδή, συνήθως, οι τάξεις είναι πολυάριθμες, είναι αναγκαίο να συνδυάζει τη μάθηση με την πειθαρχία, να εμπνέει σεβασμό αλλά και εκτίμηση προς το πρόσωπό του, να έχει υπομονή, κατανόηση αλλά και φαντασία στις διδακτικές μεθόδους ώστε να «αιχμαλωτίζει» τους μαθητές του. Πρέπει, επίσης, είναι προσιτός και συνεργάσιμος προκειμένου να αντιμετωπίζει και να βοηθά στην επίλυση προβλημάτων και στην κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών του που είναι μικρής ηλικίας.


Σπουδές:
Για να γίνει κάποιος δάσκαλος πρέπει να σπουδάσει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα), Πάτρας, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ρέθυμνο), Θεσσαλίας (Βόλος), Θράκης (Αλεξανδρούπολη), Αιγαίου (Ρόδος) καθώς και στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (κατεύθυνση Δάσκαλοι) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για τους πτυχιούχους του Πανεπιστημίου Κύπρου μετά την 1/5/2004 απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ. Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής εξάσκησης. Οι πτυχιούχοι μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.


Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του/ της δασκάλου/ ας προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρα 13 και 15 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) και το ΠΔ 24/1991 (ΦΕΚ 9/τ. Α/4-2-1991). Παράλληλα ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.


Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί:
1. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική.
2. Στη λαϊκή επιμόρφωση.
3. Σε ερευνητικά κέντρα.
Οι προοπτικές απασχόλησης του επαγγέλματος είναι θετικές, αφού οι πτυχιούχοι προσλαμβάνονται άμεσα στο Υπουγείο Παιδείας ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι και έχουν πολύ καλή δυνατότητα μόνιμου διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση μέσω ΑΣΕΠ. 

Κατηγορία επαγγέλματος: