Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μηχανικός Πολεμικής Αεροπορίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Στην Πολεμική Αεροπορία υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες αξιωματικών: α) οι ιπτάμενοι, β) οι μηχανικοί και γ) των Σωμάτων. Οι μηχανικοί διοικούν τεχνικές μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας και εργάζονται στα συνεργεία επισκευής, συντήρησης κ.λπ. των αεροσκαφών και του άλλου υλικού. Επιθεωρούν τα αεροπλάνα πριν από την απογείωση και πιστοποιούν την καλή τους κατάσταση και την ικανότητά τους για πτήση. Εκπαιδεύουν τους νέους συναδέλφους τους, παρακολουθούν την εξέλιξη των μηχανικών μέσων της Αεροπορίας και εκπαιδεύονται συνεχώς στο χειρισμό τους. Συμμετέχουν σε επιτελικές ομάδες προσφέροντας τις υπηρεσίες τους και τις γνώσεις τους σε θέματα της αρμοδιότητάς τους.


Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση των καθηκόντων του, η οποία αλλάζει συχνά, γιατί μετατίθεται από τη μια περιοχή της χώρας στην άλλη. Πολλές φορές η εργασία του είναι σκληρή, κυρίως όταν εκπαιδεύει τους νεοσύλλεκτους ή όταν παίρνει μέρος σε γυμνάσια. Ειδικά η εργασία του ιπτάμενου είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και γι’ αυτό τα χρόνια της υπηρεσίας του υπολογίζονται στο διπλάσιο και έτσι έχει τη δυνατότητα να αποστρατευτεί όταν συμπληρώσει 18 χρόνια υπηρεσίας στην Αεροπορία. Το υλικό που χειρίζεται ο ιπτάμενος και ο μηχανικός είναι υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης αξίας, γι’ αυτό οι ευθύνες τους είναι πολύ μεγάλες. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη δουλειά του είναι τα εξής: α) Η ιεραρχία, μέσα στην οποία ο ρόλος και η θέση του κάθε αξιωματικού είναι απόλυτα καθορισμένη. β) Η αυστηρή πειθαρχία τόσο στην εκτέλεση των εντολών των ανωτέρων όσο και στην εφαρμογή των διαταγών του από τους κατωτέρους του γ) Η συνεχής ετοιμότητα, όχι μόνο όταν βρίσκονται σε επιφυλακή, αλλά πολύ συχνότερα, είτε γιατί επιβάλλεται από επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, είτε για την εκτέλεση υπηρεσίας επαγρύπνησης, επειδή οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί σε 24ωρη βάση. δ) Η σημασία της ομαδικής ζωής και δράσης. ε) Η σημασία των ανθρώπινων επαφών. στ) Η συνεχής εκπαίδευση και εκγύμναση.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαραίτητα προσόντα για την επιτυχία της αποστολής του είναι οι ηγετικές ικανότητες, η αυταπάρνηση και το υψηλό πατριωτικό φρόνημα. Πρέπει επίσης να διαθέτει πειθαρχία, στοιχείο απαραίτητο για όλες τις τάξεις του στρατού, πνεύμα συνεργασίας, ευστροφία και αποφασιστικότητα. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η κοινωνικότητα και η δυνατότητα να διατηρεί καλές σχέσεις με τους προϊσταμένους αλλά και με τους υφισταμένους του.

Σπουδές:
Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας μπορεί κάποιος να γίνει: 1. Αποφοιτώντας από τη Σχολή Ικάρων (Τατόι), στην οποία η φοίτηση είναι τέσσερα χρόνια. Οι απόφοιτοι ονομάζονται ανθυποσμηναγοί των ειδικοτήτων στις οποίες εκπαιδεύτηκαν και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας υποχρεωτικά για 12 χρόνια. Η σχολή περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: α. Ιπτάμενων, β. Μηχανικών, με τις εξής ειδικεύσεις: (i) Μηχανικών αεροσκαφών, (ii) Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, (iii) Συντηρητών αεροπορικών εγκαταστάσεων. γ. Σωμάτων της Σχολής Ικάρων, (i) Ελεγκτών αεράμυνας, (ii) Μετεωρολόγων, (iii) Διοικητικών, (iv) Οικονομικών, (v) Εφοδιασμού, (vi) Φωτογράφων, (vii) ʼμυνας αεροδρομίων. 2. Αποφοιτώντας από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), έχοντας εισαχθεί σε ένα από τα παρακάτω τμήματα αντίστοιχα των Σωμάτων: Υγειονομικό, Δικαστικό, του Στρατολογικού και του Οικονομικού της σχολής. Η εκπαίδευση που παρέχεται στους μαθητές της ΣΣΑΣ είναι και ακαδημαϊκή (στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης) και στρατιωτική (στις εγκαταστάσεις της σχολής). Η διάρκεια της φοίτησης είναι έξι χρόνια για το Ιατρικό Τμήμα, πέντε για το Οδοντιατρικό και το Κτηνιατρικό και τέσσερα χρόνια για τα υπόλοιπα. 3. Αποφοιτώντας από τη Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (Καβούρι Αττικής), σταδιοδρομώντας ως υπαξιωματικός, οπότε μετά τη συμπλήρωση ευδόκιμης υπηρεσίας ορισμένης διάρκειας μπορεί να προαχθεί στο βαθμό του ανθυποσμηναγού και να εξελιχθεί ως τους ανώτερους βαθμούς της ιεραρχίας.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σταδιοδρομεί στο στράτευμα και εξελίσσεται ως τους ανώτατους βαθμούς της ιεραρχίας. Οι ιπτάμενοι και οι μηχανικοί που αποχωρούν από την υπηρεσία μπορούν να προσληφθούν ως πιλότοι και μηχανικοί στην Πολιτική Αεροπορία με καλές προοπτικές εργασίας.