Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Κύρια αποστολή του Κέντρου είναι:

 • Η διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής, εφαρμοσμένης και αναπτυξιακής έρευνας
 • Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την επίλυση κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων
 • Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς
 • Η εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε νέες τεχνολογίες και ερευνητικούς τομείς
 • Η ανάληψη συντονισμού ερευνητικών έργων εθνικής σημασίας

Επιγραμματικά, οι Άξονες Στόχευσης του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", οι οποίοι υλοποιούνται μέσω 10 Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματός του για την περίοδο 2002 – 2005, είναι:

 1. Νανοτεχνολογια
 2. Μικροσυστήματα
 3. Ολοκληρωμένα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής
 4. Σύγχρονες Τεχνολογίες για την Πολιτισμική Κληρονομιά
 5. Έλεγχος Περιβαλλοντικής Ρύπανσης
 6. Πυρηνική Τεχνολογία και Ακτινοπροστασία
 7. Τεχνολογίες Επιταχυντικών Συστημάτων και Ανιχνευτικών Διατάξεων
 8. Παρασκευή και Χαρακτηρισμός Καινοτόμων Υλικών
 9. Βιοδραστικά Μόρια, Φυσικά Προϊόντα και Βιοτεχνολογία
 10. Τεχνολογίες Φαρμάκων και Διαγνωστικών Προϊόντων

Η στόχευση αυτή, η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Κέντρου, επιλέγει δράσεις που δίνουν

 • δυνατότητα ανάπτυξης σημαντικών νέων γνώσεων και τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • δυνατότητες αξιοποίησης πολλών από τα ευρήματα – επιτεύγματα στον ελληνικό χώρο και
 • δυνατότητες δημιουργίας προϋποθέσεων ανάπτυξης νέων παραγωγικών μονάδων σύγχρονης τεχνολογίας.

 

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Πέμπτου, Τ.Κ. 153 10, Αγ. Παρασκευή, Αθήνα

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 6503000

Email: president_demokritos[at]central.demokritos.gr

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.demokritos.gr/

Ινστιτούτα που εντάσσονται στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος

Ινστιτούτο Βιολογίας

Δραστηριότητες

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου Βιολογίας εντάσσονται σε τρία Προγράμματα Έρευνας, (1) Βιοχημεία, Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία, (2) Δομική Βιολογία και (3) Περιβαλλοντική Βιολογία.

Προοπτική – Στόχοι

Οι δραστηριότητες του ερευνητικού προσωπικού συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων του Ινστιτούτου, οι οποίοι είναι:

 • Η διεξαγωγή βασικής έρευνας υψηλού επιπέδου σε εξειδικευμένες περιοχές της Βιοχημείας, Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας, Γενετικής, Περιβαλλοντικής Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Βιοϊατρικής
 • Η χρήση των πορισμάτων της έρευνας για την προστασία και βελτίωση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και την επίλυση προβλημάτων οικονομικής σημασίας για τον Ελλαδικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο
 • Η μεταφορά τεχνογνωσίας, βιοτεχνολογικών εφαρμογών και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς και σε Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς παραγωγικούς φορείς
 • Η προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελληνικών, Ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών ερευνητικών φορέων
 • Η συμμετοχή στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε μεταπτυχιακό και  μεταδιδακτορικό επίπεδο.

 

 

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 650-3582

Fax: 210 651-1767

Email: biology[at]bio.demokritos.gr

Επίσημη ιστοσελίδα: http://bio.demokritos.gr

Υπαγωγή: Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

 

Επιστροφή στη βάση της σελίδας 

 

 

Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών

Οι κύριοι στόχοι του ΙΕΥ είναι:

 • Η διενέργεια Βασικής και Εφηρμοσμένης Έρευνας σε επιλεγμένες περιοχές της Επιστήμης των Υλικών, ιδιαίτερα στην περιοχή των νανοδομικών υλικών με βάση καινοτόμα μαγνητικά, υπεραγώγιμα, ηλεκτρονικά, και σύνθετα (κεραμικά/δομικά) υλικά.
 • Η ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων Φυσικών Μεθόδων στην μελέτη αρχαίων υλικών, ευρημάτων από μνημεία, και εν γένει αντικειμένων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Η προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στην Ελληνική Κοινωνία και Βιομηχανία. Μοναδικές Υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει το ΙΕΥ σε Πανελλαδική κλίμακα είναι η παραγωγή υγρού Ηλίου, το οποίο είναι απαραίτητο για την λειτουργία των νοσοκομειακών Μαγνητικών Τομογράφων, ο Ραδιογραφικός Έλεγχος με Κοβάλτιο-60 δομικών υλικών και κτιρίων, καθώς και η ανίχνευση του Αμιάντου.

 

Διεύθυνση: Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος", 153 10 Αγ. Παρασκευή, Αττική,

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 650-3381

Fax: 210 652-2872

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.ims.demokritos.gr

Υπαγωγή: Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

 

 Επιστροφή στη βάση της σελίδας 

  

  

Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής

 

 

Δραστηριότητες

Το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» δραστηριοποιείται στην περιοχή της Μικροτεχνολογίας- Μικροσυστημάτων και στη δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή της Νανοτεχνολογίας. Η επιστημονική και τεχνολογική προσπάθεια του Ινστιτούτου, στηρίζεται στην συμπληρωματική και εναρμονισμένη εξειδίκευση του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού του και υποστηρίζεται από ένα σύγχρονο καθαρό χώρο επεξεργασίας πυριτίου 300 m2 (μοναδικό στην Ελλάδα). Πιο συγκεκριμένα το ΙΜΕΛ εστιάζει τις ερευνητικές του δραστηριότητες σε τεχνολογίες σχηματοποίησης, νανοδομές ημιαγωγών, σχεδιασμό Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, μοντελοποίηση διεργασιών και διατάξεων καθώς επίσης σχεδιασμό μοντελοποίηση, κατασκευή και έλεγχο αισθητήρων.

Προοπτική – Στόχοι 

Οι έρευνα στις τεχνολογίες σχηματοποίησης αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινούριων υλικών, διαδικασιών και μεθόδων προσομοίωσης, διαδικασιών για μικρο- και-νανο-κατασκευή χρησιμοποιώντας προηγμένη λιθογραφία και εγχάραξη πλάσματος. Οι δραστηριότητες της περιοχής νανοτεχνολογίας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νανοδομών χρησιμοποιώντας την μέθοδο «της προς τα άνω δόμησης» στην οποία «συλλέγονται» άτομα με μεθόδους όπως ανάπτυξη νανοκρυστάλλων με εναπόθεση χημικών ατμών χαμηλής πιέσεως (LPCVD), ανάπτυξη με επιταξία μοριακής δέσμης (MBE), σύνθεση ιοντικής δέσμης νανοκρυστάλλων πυριτίου και γερμανίου και τελικά με εναπόθεση μοριακών ημιαγωγών (οργανικών ή ανοργάνων). Η δραστηριότητα μοντελοποίησης των διεργασιών (TCAD) συμπεριλαμβάνει μοντελοποίηση σημειακών ατελειών και προσμίξεων και την επίδρασή τους στην απόδοση των διατάξεων. Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων διατάξεων αφορά στο σχεδιασμό και έλεγχο αναλογικών και μικτών αναλογικών-ψηφιακών κυκλωμάτων κυρίως για οπτοηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως οδηγοί laser υψηλής ταχύτητας, ηλεκτρονικά ανάγνωσης ανιχνευτών και μοντελοποίηση της θερμικής συμπεριφοράς των VCSEL. Στην περιοχή των αισθητήρων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν μικρομηχανική επιφάνειας και μάζας (τεχνικές συγκόλλησης δισκιδίων και πορώδους πυριτίου) για την κατασκευή αισθητήρων πιέσεως, ροής αερίων και σχετικών διατάξεων. Επίσης συστοιχίες πρωτεϊνών διαμορφώνονται με βιοσυμβατή φωτολιθογραφία για βιοψηφίδες υψηλής πυκνότητας. Τελικά οπτικοί βιοαισθητήρες επιφανειακής μικρομηχανικής αναπτύσσονται με μονολιθική ολοκλήρωση οπτικών ινών, διοδικών πηγών φωτός (σε περιοχή διάσπασης) και ανιχνευτών  στο πυρίτιο.

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 650-3123

Επίσημη ιστοσελίδα: http://imel.demokritos.gr/index.shtml

Υπαγωγή: Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

 

Επιστροφή στη βάση της σελίδας 

 

 

 

Ινστιτούτο Πληροφορικής καιΤηλεπικοινωνιών / ΙΠ&Τα

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) αναπτύσσει έρευνα και τεχνολογίες στις περιοχές των Τηλεπικοινωνιών, των Δικτύων και της Πληροφορικής. Στόχος του είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς και αριστείας στους τομείς ενδιαφέροντός του και να παράγει καινοτομικές τεχνολογίες προς όφελος της κοινωνίας και της ανάπτυξης της χώρας.

Το Ινστιτούτο προσανατολίζεται τόσο στη μακροπρόθεσμη βασική έρευνα, όσο και στην εφαρμοσμένη έρευνα με την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων έρευνας και ανάπτυξης. Παράλληλα διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση νέου ερευνητικού δυναμικού με την παροχή υποτροφιών σε μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο καθώς και την απασχόλησή του σε ερευνητικά έργα. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και στην γενικότερη διάχυση τους στην οικονομία, στην κοινωνία και στον πολίτη.

Για την επίτευξη των στόχων του, το Ινστιτούτο αναπτύσσει συνεργασίες με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, εταιρείες τεχνολογίας και κοινωνικούς φορείς, συντονίζει ή συμμετέχει σε έργα έρευνας και τεχνολογίας, καθώς επίσης συμμετέχει ή οργανώνει επιστημονικές ημερίδες, συνέδρια και εκθέσεις σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. 

Διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

  Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

  Πατρ. Γρηγορίου κ' Νεαπόλεως,

  15310 Αγία Παρασκευή

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 650-3153

Φαξ: +30-210-6532175

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.iit.demokritos.gr

Υπαγωγή: Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Επιστροφή στη βάση της σελίδας 

 

  

Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας

 

Δραστηριότητες

Το ΙΠΤ-Α ενεργοποιήθηκε, εδώ και πολλά έτη, στην μεταφορά τεχνογνωσίας από την Πυρηνική Τεχνολογία σε άλλα ερευνητικά και αναπτυξιακά θέματα αμέσου ενδιαφέροντος για την Ελληνική πραγματικότητα. Αυτές οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου μπορούν να ταξινομηθούν στις κατηγορίας Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Τεχνολογίας, Ασφάλειας Συστημάτων καθώς επίσης και της Περιβαλλοντικής Υγιεινής.

Προοπτική – Στόχοι

Κύριος στόχος του Ινστιτούτου είναι η διατήρηση τεχνογνωσίας στο αντικείμενο της Πυρηνικής Τεχνολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην Ακτινοπροστασία. Το Ινστιτούτο είναι επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα  Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας καθώς και σε θέματα Βιομηχανικής Ασφάλειας.

 

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 650-3754

Fax: 210 654-5496

Επίσημη ιστοσελίδα: http://ipta.demokritos.gr

Υπαγωγή: Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Επιστροφή στη βάση της σελίδας 


  

Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής / ΙΠΦ

 

Δραστηριότητες

 Οι δραστηριότητες του ΙΠΦ εστιάζονται στη Φυσική των Πυρήνων και των Σωματιδίων, στις εφαρμογές των κλάδων αυτών, όπως επίσης και στην τεχνική και μεταπτυχιακή εκπαίδευση.

Λεπτομερέστερα το ΙΠΦ αποτελείται από τα εξής Εργαστήρια: Επιταχυντής TANDEM (5.5 Mev TANDEM), Πειραματική Πυρηνική Φυσική, Αναλυτικές Πυρηνικές Τεχνικές, Πειραματική Σωματιδιακή Φυσική, Θεωρητική Πυρηνική και Σωματιδιακή Φυσική, Γενική Σχετικότητα, Οργανολογία Ανιχνευτικών Συστημάτων, Συστήματα λήψεως και ανάλυσης δεδομένων και επεξεργασίας σημάτων, Συστήματα αναγνώρισης με νευρωνικά δίκτυα, Επεξεργασία τρισδιάστατων εικόνων και δεδομένων, μεταπτυχιακό πρόγραμμα και τεχνική εκπαίδευση, Δίκτυα και υπολογιστικά συστήματα του ΙΠΦ, Γραφείο Σύνδεσης Ελληνικής Βιομηχανίας - CERN.

Η Πυρηνική Φυσική έχει διεθνείς συνεργασίες στην Πυρηνική Αστροφυσική και τη Φασματοσκοπία υπερπαραμορφωμένων πυρήνων και μέρος των μετρήσεων αυτών εκτελείται στη μηχανή TANDEM του ΙΠΦ. Επίσης το ΙΠΦ δραστηριοποιείται στη μελέτη των ατομικών και μοριακών συσσωματωμάτων.

Τέλος μια σημαντική δραστηριότητα του Ινστιτούτου είναι το πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας που φιλοξενείται στο ΙΠΦ, το Γραφείο Σύνδεσης Ελληνικής Βιομηχανίας-CERN (ΓΣΕΒ-CERN).

 

Προοπτική – Στόχοι

Το επιστημονικό πρόγραμμα στην Πυρηνική και Σωματιδιακή Φυσική μελετά προβλήματα στα σύνορα της βασικής έρευνας. Περιλαμβάνει μελέτες για την κατανόηση των βασικών συστατικών λίθων της ύλης των αλληλεπιδράσεών τους όπως επίσης και τους νόμους που κυβερνούν την εξέλιξη του σύμπαντος.

Οι μεγάλες και πολύπλοκες πειραματικές εγκαταστάσεις εφοδιασμένες με όργανα τελευταίας τεχνολογίας καθιστούν το ΙΠΦ μοναδικό μεταξύ των εργαστηρίων στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα με την εκτεταμένη χρήση του Ευρωπαϊκού εργαστηρίου για Πυρηνικές έρευνες CERN, το ΙΠΦ υλοποιεί το ερευνητικό του πρόγραμμα αποτελεσματικά και με διεθνή αναγνώριση.

Το πειραματικό και θεωρητικό πρόγραμμα έχει δύο κατευθύνσεις, τις Υψηλές Ενέργειες ή Σωματιδιακή Φυσική και την Πυρηνική Φυσική.

Οι ομάδες της Σωματιδιακής Φυσικής έχουν έντονη δραστηριότητα στην κατασκευή των πειραμάτων CMS και CAST του CERN, του επιταχυντού  LHC ο οποίος θα τεθεί σε λειτουργία το 2007.

 

 

Διεύθυνση:

Πατριάρχου Γρηγορίου Πέμπτου, Τ.Κ. 153 10, Αγ. Παρασκευή, Αθήνα

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 650-3529

Email: info[at]inp.demokritos.gr

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.inp.demokritos.gr/web2/

Υπαγωγή: Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

 

 Επιστροφή στη βάση της σελίδας 


 

 

Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων, όπως είναι οι μολυσματικές, αλλεργικές, αυτοάνοσες ασθένειες και διάφορες μορφές καρκίνου. Για τον σκοπό αυτό διερευνώνται και εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις στους τομείς της Βιολογίας, της Ιατρικής, της Φαρμακολογίας, της Γενετικής, της Βιοχημείας και της Χημείας και γίνεται χρήση των πλέον συγχρόνων εξελίξεων της Τεχνολογίας.   
Ενδεικτικά, αντικείμενο και στόχοι της δραστηριότητας του Ινστιτούτου αποτελούν:

 • Η ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών  προηγμένης τεχνολογίας για την εργαστηριακή διάγνωση-πρόγνωση ασθενειών, με έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων για τον προσδιορισμό καρκινικών δεικτών και δεικτών οξέος εμφράγματος και μεθοδολογίας αναλύσεως του γονιδιώματος για την πρόγνωση κληρονομικού καρκίνου.
 • Η μελέτη και ανάπτυξη ραδιοφαρμακευτικών ενώσεων, επισημασμένων με ραδιονουκλίδια, τα οποία εκπέμπουν γ ή/και β ακτινοβολία, με κατάλληλες φυσικοχημικές και βιολογικές ιδιότητες, ώστε να βρουν εφαρμογή στην in vivo διάγνωση και θεραπεία νεοπλασιών, παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και άλλων παθολογικών καταστάσεων.
 • Η in vitro φαρμακολογική αποτίμηση και ο προσδιορισμός νέων βιοενεργών μορίων, τα οποία αξιολογούνται ως νέα φαρμακολογικά σκευάσματα και η in vitro και in vivo μελέτη νέων ραδιοεπισημασμένων βιοδραστικών μορίων, τα οποία μελετώνται ως νέα ραδιοδιαγνωστικά/ραδιοθεραπευτικά μέσα.
 • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη βιοδραστικών μορίων, συστημάτων και τεχνικών που ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα, με στόχο είτε την αποτελεσματικότερη «αυτοάμυνα» του οργανισμού έναντι διαφόρων νοσημάτων (ανάπτυξη αντικαρκινικών εμβολίων), είτε την παραγωγή αντισωμάτων με εφαρμογή στη διάγνωση ή/και τη θεραπεία ασθενειών
 • Ο σχεδιασμός, η σύνθεση, η φυσικοχημική, φαρμακολογική και in vivo αξιολόγηση λειτουργικών συστημάτων (υπερμοριακών - λιπιδικών - πολυμερικών) και προφαρμάκων για την παρασκευή καινοτομικών “ευφυών” υλικών και φαρμάκων για ελεγχόμενη χορήγηση, αποδέσμευση και εκλεκτική στόχευση.

 

 

Διεύθυνση: Τ.Θ. 60228, Τ.Κ. 153 10, Αγ.Παρασκευή, Αθήνα

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 651-3021, 210 650-3022

Fax: 210 651-0594

Email: efthi[at]gel.demokritos.gr

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.rrp.demokritos.gr

Υπαγωγή: Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Επιστροφή στη βάση της σελίδας 


 

 

Ινστιτούτο Φυσικοχημείας

Το Ινστιτούτο  Φυσικοχημείας είναι  ένα από τα 8 Ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος". Έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της Φυσικοχημείας. Στοχεύει στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών,στην παραγωγή καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων και στη διάχυση της παραγόμενης γνώσης στην κοινωνία.

       Διεξάγεται υψηλής στάθμης έρευνα κυρίως στις περιοχές των νανοϋλικών, των λειτουργικών υλικών, των καταλυτικών και φωτοκαταλυτικών διεργασιών, της νανοχημείας, της περιβαλλοντικής τεχνολογίας, της ανανεώσιμης ενέργειας και νανοτεχνολογίας, της υπολογιστικής φυσικοχημείας και της χημικής βιολογίας. Οι δραστηριότητες αυτές βασίζονται στο εξαιρετικής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό που απαρτίζεται από λίαν έμπειρους ερευνητές και ενισχύονται από αποδοτικές συνεργασίες με ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεγάλη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση (μεταπτυχιακή και μεταδιδακτορική) νέων ερευνητών μέσω ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων υποτροφιών.

 Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 650-3616

Fax: 210 652-9792

Επίσημη ιστοσελίδα: http://ipc.chem.demokritos.gr

Υπαγωγή: Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

(Οι πληροφορίες της ενότητας έχουν αντληθεί τόσο από την ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ όσο και από ορισμένους από τους αναφερόμενους φορείς.)

Επιστροφή στη βάση της σελίδας

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop