Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.) είναι εθνικό ερευνητικό κέντρο και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Χρηματοδοτείται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο προϋπολογισμός του καλύπτει τους μισθούς του μόνιμου προσωπικού, δηλαδή ένα σύνολο 138 επιστημόνων και τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων, καθώς επίσης και τα λειτουργικά έξοδα. Επιπλέον, το Ε.Α.Α. εξασφαλίζει πόρους από παρεχόμενες υπηρεσίες σε άλλα υπουργεία και ιδιωτικούς φορείς και από ερευνητικά κονδύλια, προερχόμενα από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΚΠΣ.

Σκοπός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχει καθοριστεί να είναι «οι παρατηρήσεις, η συλλογή στοιχείων και οι γενικές έρευνες σχετικά με τον αστρικό και διαστημικό χώρο, το ατμοσφαιρικό περιβάλλον, τον φλοιό και το εσωτερικό της Γης». 

Ινστιτούτα που εντάσσονται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

 

Βασική δραστηριότητα του Ινστιτούτου είναι η συνεχής καθ’όλο το 24ωρο παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου και η ενημέρωση της Πολιτείας και του κοινού.

Πρόσφατα με νομοθετική ρύθμιση στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο συστάθηκε τo «Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για θαλάσσια σεισμικά κύματα, (tsunamis)» με σκοπό την ενημέρωση και την αντιμετώπιση του κινδύνου από αυτά τα θαλάσσια κύματα.

Σκοπός του Γ.Ι. είναι η μελέτη και η ανάπτυξη της έρευνας στη σεισμολογία, στη φυσική του εσωτερικού της Γης, στη γεωφυσική, στην τεκτονική των πλακών, στην ηφαιστειολογία, τη γεωθερμία τη σεισμοτεκτονική, την Τεχνική Σεισμολογία, και τα θαλάσσια σεισμικά κύματα, η συλλογή και επεξεργασία διαφόρων σεισμολογικών-γεωφυσικών παραμέτρων, η εκπόνηση έρευνας και η συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα και σχετικές μελέτες, καθώς και η παροχή εκπαίδευσης και υπηρεσιών προς τρίτους.

 

 

Διεύθυνση: Τ.Θ. 20048, Τ.Κ. 11810, Αθήνα

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 3490195

Fax: 210 349-0180

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.gein.noa.gr

Υπαγωγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Ε.Α.Α.

Επιστροφή στη βάση της σελίδας

  

Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής

 

Στόχος του Ινστιτούτου είναι η έρευνα για τη Μεσοαστρική Ύλη, τους Διπλούς Αστέρες, την Εξωγαλαξιακή Αστρονομία (χρησιμοποιώντας παρατηρήσεις από επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια), την Αστρονομία Ακτίνων Χ με εφαρμογή στις διαδικασίες προσαύξησης (Ενεργοί Γαλαξιακοί Πυρήνες, Διπλοί Αστέρες) και την Παρατηρησιακή Κοσμολογία.

 

Διεύθυνση: Λόφος Νυμφών, Τ.Θ. 200 48 , Τ.Κ. 11810, Θησείο, Αθήνα

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 349-0115

Fax: 210 349-0113

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.astro.noa.gr/

Υπαγωγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Ε.Α.Α.

 

 Επιστροφή στη βάση της σελίδας

 

 

 

Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης

 

Οι επιστημονικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου έχουν σαν στόχο την κάλυψη μίας ευρείας περιοχής της έρευνας και των εφαρμογών του διαστήματος.

 Το Ινστιτούτο διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις υποστήριξης των ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του, όπως έναν ψηφιακό ιονοσφαιρικό σταθμό και σταθμούς συλλογής και επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων. Επίσης συμμετέχει σε πολλά εθνικά και διεθνή προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Το προσωπικό του Ινστιτούτου είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο για το ερευνητικό του έργο στα πεδία ειδίκευσης τους, π.χ μέσω δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, συγγραφή και σύνταξη βιβλίων, με διακρίσεις από διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς, ως μέλη διεθνών επιστημονικών επιτροπών καθώς και επιτροπών σύνταξης παγκοσμίως αναγνωρισμένων επιστημονικών περιοδικών.

 

 

Διεύθυνση: Βασ.Παύλου & Μεταξά, Τ.Θ. 15236, Π.Πεντέλη, Αθήνα

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 810-9182

Fax: 210 813-8343

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.space.noa.gr

Υπαγωγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Ε.Α.Α.

 

 Επιστροφή στη βάση της σελίδας

  

 

 

Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι γενικοί στόχοι προγραμματισμού της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής του Ινστιτούτου είναι:

 • Η ανάπτυξη των επιστημονικών δραστηριοτήτων και των διεθνών συνεργασιών του Ινστιτούτου.
 • Ο εκσυγχρονισμός του οργανολογικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου, αυτοματισμός όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με μετεωρολογικές παρατηρήσεις και εισαγωγή όλων των διαθέσιμων δεδομένων σε μοντέρνα ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
 • Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα.
 • Εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.

 

Σκοπός του ΙΕΠΒΑ είναι η προαγωγή την επιστήμη και μηχανική περιβάλλοντος. Το ΙΕΠΒΑ δραστηριοποιείται στις παρακάτω θεματικές περιοχές:

 • Μετεωρολογία / Πρόγνωση καιρού.
 • Κλιματολογία και κλιματικές αλλαγές.
 • Ατμοσφαιρική Χημεία και Φυσική.
 • Καταγραφή της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Προσομοίωση.
 • Ηλιακή και Αιολική Ενέργεια.
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση, Σχεδιασμός & Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 • Υδρολογία / Υδραυλική μηχανική.
 • Υδάτινοι πόροι.
 • Αριθμητικά μοντέλα.
 • Τηλεπισκόπιση / Μετεωρολογικό Radar.
 • Ενεργειακός σχεδιασμός και εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφορίας (GIS).

 

 Επιστροφή στη βάση της σελίδας

 

 

 

 

Ινστιτούτο Τεχνολογιών και Ερευνών Βαθείας Θαλάσσης και Αστροσωματιδιακής Φυσικής Νετρίνων "ΝΕΣΤΩΡ"

 

Δραστηριότητες

Το Ινστιτούτο ΝΕΣΤΩΡ έχει δύο κύριες συνιστώσες. Η μία είναι το τηλεσκόπιο νετρίνων ΝΕΣΤΩΡ (Neutrino Experimental Submarine Telescope with Oceanographic Research) και η άλλη είναι το πολυεπιστημονικό εργαστήριο βαθιάς θάλασσας LAERTIS (Laboratory in the Abyss of Europe with Real Time data transfer for Interdisciplinary Studies). Ο NESTOR είναι η πρώτη Ευρωπαϊκή προσπάθεια για την δημιουργία ενός τηλεσκοπίου νετρίνων στη βαθιά θάλασσα.

Οι κύριοι σκοποί του εργαστηρίου LAERTIS συνοπτικά είναι:

 • Η δημιουργία του "λώρου" στο πείραμα NESTOR, το πρώτο Ευρωπαϊκό υποβρύχιο τηλεσκόπιο νετρίνων,
 • Η ανάπτυξη ενός πρωτότυπου πολυεπιστημονικού βενθικού σταθμού βαθιάς θάλασσας,

Προοπτική – Στόχοι

Το τηλεσκόπιο νετρίνων NESTOR θα ανιχνεύσει την ακτινοβολία Cherenkov που παράγεται από μυόνια, όταν αυτά διασχίζουν ένα διαφανές μέσο όπως το νερό. Τα μυόνια έχουν παραχθεί από νετρίνα ή από αντιδράσεις κοσμικών ακτίνων στην ατμόσφαιρα. Έτσι οι πιο σημαντικές προϋποθέσεις για τον ανιχνευτή είναι: Καθαρό νερό (δηλαδή μικρός συντελεστής απορρόφησης), βαθιά θάλασσα (για την απορρόφηση της Κοσμικής Ακτινοβολίας), μικρή απόσταση από την ξηρά (για να έχουμε μικρό μήκος ηλεκτρο-οπτικού καλωδίου για ηλεκτρική ισχύ και μεταφορά δεδομένων), χαμηλή ταχύτητα υποθαλασσίων ρευμάτων (για μικρές μηχανικές καταπονήσεις του τηλεσκοπίου), επίπεδη και πλατιά επιφάνεια (για μελλοντική ανάπτυξη με άλλων πύργων) και σταθερές γεωλογικές και περιβαλλοντολογικές συνθήκες (για μεγάλη διάρκεια ζωής του ανιχνευτή).

Όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις πληρούνται από την τοποθεσία που διαλέξαμε. Έχουμε ορίσει σαν τοποθεσία NESTOR, την περιοχή γύρω από το στίγμα 36° 37.5' Ν, 21° 34.6' Ε, στη μέση μίας υποθαλάσσιας λεκάνης με μικρή κλίση (που ονομάζουμε υποθαλάσσια λεκάνη του ΝΕΣΤΟΡΑ). Το μέσο βάθος στην περιοχή αυτή είναι 3800 m.

Ο πύργος θα κρατείται στο βυθό με τη μονάδα άγκυρας η οποία φέρει και περιβαλλοντολογικά όργανα (βλ. LAERTIS), ενώ πλωτήρες θα τον κρατούν κατακόρυφο. Στη Μονάδα Αγκυρας με τα Περιβαλλοντολογικά όργανα θα είναι συνδεδεμένο και το ηλεκτρο-οπτικό καλώδιο του LAERTIS.

Τελικός στόχος του προγράμματος NESTOR είναι η δημιουργία του Τηλεσκοπίου 1 km2 το οποίο θα αποτελείται από 50 περίπου πύργους τύπου NESTOR τοποθετημένους σε εξαγωνική διάταξη και σε απόσταση 150m περίπου μεταξύ τους.

 

 

Διεύθυνση: Αναγνωσταρά 111, Τ.Κ. 24001, Μεσσηνία, Πύλος

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 27230 23300

Fax: 27230 28338

Email: info[at]nestor.org.gr

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.nestor.noa.gr/

Υπαγωγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Ε.Α.Α.

Επιστροφή στη βάση της σελίδας

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop