Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

Γενικές πληροφορίες

Ο Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής (ΕΕΑ) είναι ο εκπαιδευτικός εκείνος που παρέχει βοήθεια σε μαθητές με ειδικές ανάγκες (κουφοί, τυφλοί, άτομα με δυσκολίες προσαρμογής κτλ.). Στόχος του είναι να συμβάλει ώστε με την ειδική αγωγή το παιδί να γίνει ανεξάρτητο και παραγωγικό μέλος της κοινωνίας. Μεταξύ των καθηκόντων του είναι η ευθύνη για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε ό, τι αφορά τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες, καταρτίζει και εφαρμόζεις κατάλληλα προγράμματα θεραπευτικής αγωγής, η συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες (ΚΔΑΥ, ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες, κ.α.) για τη σχολική, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των μαθητών κτλ.

 Ειδικότητες

Ο ΕΕΑ μπορεί να ειδικευτεί σε διάφορους τομείς ειδικής αγωγής, όπως είναι οι τυφλοί, οι κωφοί, οι ειδικές μαθησιακές νοητικές λειτουργικές και προσαρμοστικές δυσκολίες, η λογοθεραπεία, η φυσιοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η μουσικοθεραπεία, η εκπαιδευτικής ακουολογίας, η ειδικής γυμναστικής.

 Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΕΕΑ μπορεί να εργαστεί τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

 Εργασιακές συνθήκες

Καθώς ο ΕΕΑ εργάζεται σε συνθήκες σχολείου και σχολικής τάξης, αντιμετωπίζει όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει να αντιμετωπίσει ένας οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός. Επιπλέον, όμως, έχει να αντιμετωπίσει και τις ιδιαιτερότητες των παιδιών που λαμβάνουν ειδική αγωγή, αλλά και τα όποια τυχόν προβλήματα ανακύπτουν από τις σχέσεις μεταξύ αυτών των παιδιών και των υπολοίπων μαθητών, εφόσον δεν εργάζονται σε ειδικά σχολεία.

 Προοπτικές

Οι προοπτικές εξέλιξης ενός ΕΕΑ εξαρτώνται από τον τομέα όπου δραστηριοποιείται, π.χ. μπορούν στο δημόσιο τομέα να εξελιχθεί σε σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής.

 Χρήσιμες πληροφορίες

Καθήκοντα και αρμοδιότητες ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΦΕΚ)